Saturday, July 2, 2011

Sebab Timbulnya Mazhad

Pada masa Nabi Muhammad s.a.w hidup tidak timbul perselisihan pendapat di kalangan umat Islam kerana boleh merujuk terus kepada baginda. Tetapi setelah baginda wafat pada 2 Rabiul Awal tahun 11 hijrah atau 8 Jun 632 M, maka wujud perbezaan pandapat di kalangan umat Islam. Akibat perbezaan pendapat itu maka tercetus perang Jamal dan perang Siffin yang mengorbankan ramai umat Islam. Ekoran itu wujud kaum Syiah dan Khawarij. Kemudian muncul fahaman Muktazilah yang diketuai Washil bin Athak dan Umar bin Ubeid. Kemudian muncul fahaman Qadariyah dan Jabariyah.

Akhirnya muncul pula fahaman Ahli Sunnah Waljamaah yang diketuai Syeikh Abu Hasan Asyaari dan Syeikh Abu Mansur al Maturidi. Di bawah ini dinyatakan perbezaan fahaman-fahaman tersebut:

1. Kaum Syiah, kaum yang melebih-lebihkan memuja Saidina Ali bin Abi Talib. Malah dikatakan mereka tidak ngakui Khalifah Abu Bakar as Siddiq, Umar al Khattab dan Uthman Affan. Namun fahaman Syiah berpecah kepada 22 aliran.

2. Kaum Khawarij, kaum yang sangat membanci Saidina Ali bin Abi Talib malah ada yang mengkafirkannya. Mereka sanggup membunuh Saidina Ali bin Abi talib dan keluarganya. Mereka tidak sependapatdan berpecah kepada 22 aliran.

3. Kaum Muktazilah, kaum ang berfahaman bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kerana itu manusia berkuasa ke atas dirinya sendiri. Baik dan buruk bergantung kepada pilihan sendiri. Mereka berpendapat manusia tidak boleh melihat tuhan walaupun didalam syurga.Mereka berpendapat syurga dan neraka berserta penghuninya tidak kekal. Israk Mijrak Mabi Muhammad s.a.w berlaku dengan roh sajaha. Fahaman Muktazilah berpecah kepada 20 aliran.

4.Kaum Mujriah, mereka berpendapat sesiapa yang sudah Islam dan beriman jika melakukan maksiat tetap masuk syurga seperti orang kafir yang membuat kebajikan tetap masuk neraka.

5. Kaum Najariah, mereka berpendapat manusia melakukan sesuatu perbuatan sudah ditentukan tuhan. Mereka juga mengatakan sifat tuhan tidak ada.

6. Kaum Jabariyah,mereka berpendapat untung nasib seseorang setiap orang sudah ditentukan sejak azali lagi. Manusia tidak mempunyai daya dan upaya untuk mengubahnya. Contoh, seseorang itu sudah ditentukan tempatnya di syurga ataupun neraka.

7. Kaum Musyabbihah, mereka berpendapat tuhan juga bersifat seperti manusia, ada tangan, mata, kaki, duduk di atas kursi dan sering turun naik antara langit dan bumi.

No comments:

Post a Comment