Saturday, January 21, 2012

Mengubah Kemungkaran

Daripada Abi Sa'id al-khudri berkata bahawa beliau mendengar Rasullullah SAW bersabda:
     
     bermaksud:   "sesiapa antara kamu melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan tangannya; jika                 tidak sanggup maka dengan lisannya; dan jika tidak sanggup juga maka dengan hatinya.Itu adalah selemah-lemah iman."
                       
                        [ Riwayat Abu Daud no.1140,Al-Tirmizi no.2172, Muslim no.49, Ahmad no.11478]

       Amar makruf (membuat baik) dan nahi mungkar(mencegah kemungkaran) merupakan perbuatab fardu dan wajib kifayah.
 
     Jika telah ada sebilangan orang yang menjalankannya bagi sesuatu kawasan atau kariah, maka yang lain akan terepas daripada tanggungjawabnya.

   Jika semua orang meninggalkannya, maka berdosalah semua orang yang mampu melaksanakannya, kecuali yang uzur.


Ada ketikanya wajid kifayah menjadi WAJIB AIN (diwajibkan bagi setiap individu). Misalnya, jika di suatu tempat yang tidak ada orang lai yang mengetahui kemungkaran itu selain dia, atau kemungkaran itu hanya boleh dicegah oleh dia sendiri, maka menjadi wajib ain ke atas diri nya untuk melakukannya.

 Misalnya seseorang yang melihat isteri, anak atau pembantu rumahnya yang melakukan kemungkaran atau kurang sempurna dalam melaksanakan kewajipan, maka kewajipan itu tertanggung keatas dirinya.

" Binasalah orang yang tidak mengetahui dengan hatinya akan hak dan yang batil."


Pengajaran

 1. kewajipan mengubah itu adalah tanggungjawab orang yang melihat kemungkaran itu.
 2. yang dimaksudkan" mengubah dengan tangan itu ialah jika ada kekuasaan, bukan mengubah dengan kekerasan, bukan mengubah dengan kekerasan yang boleh membawa kepada perkelahian, kekacauan, peperangan dan pertumpahan darah. jika ini berlaku, bencana yang diakibatkan itu lebih buruk atau dasyat dari kemungkaran itu sendiri.
 3. Jika tidak mampu diubah dengan kekuasaan atau kekerasan tidak dimiliki, ubahnyadengan lisan, kata-kata, dakwah dan tunjuk ajar.
Rasullullah SAW bersabda yang bermaksud:

   " Jihad utama dalam perkataan yang benar di sisi pemerintah yang zalim."
         (riwayat Ahmad no.11159 daripada Abu Said r.a)
peringkat terakhir ialah mengubah dengan hati iaitu dengan cara:
 • tidak bersetuju dengan sepenuh hati perkara kemungkaran itu berlaku.
 • menentang dan membenci kemungkaran itu dengan hati.

P/s: Jadi, sebagai umat Islam, adalah wajib bagi kita mencegah kemungkaran walau bagaimanapun caranya. Sama-samalah kita Istiqamah melakukannya, InsyaAllah...

   

Thursday, November 24, 2011

Agama itu Nasihat

Diriwayatkan daripada Abu Raqayyah Tamin bin Aus al-Dariy r.a, bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

Maksudnya: "Agama itu nasihat. Kami bertanya: "untuk siapa?" Baginda menjawab: "Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan bagi manusia umumnya."

                              (Riwayat Iman Ahmad no.16982, Muslim no.55 dan Abu Daud no.4944)

"Nasihat" bermaksud "segala hal yang baik". Dalam bahasa Arab tidak ada perkataan lain yang perngertiannya setara dengan perkataan 'nasihat'.

Sebagaimana yang disebut oleh para ulama bahasa Arab tentang kata "al-Fallah" yang tidak mempunyai padanan setara, yang mencakupi makna "kebaikan dunia dan akhirat"

Kalimah "agama itu nasihat" atau "agama adalah nasihat" bermaksud bahawa nasihat sebagai tiang agama.


Sebagaimana halnya sabda Nabi SAW yang bermaksud: " Haji adalah Arafah," yang bermaksud bahawa wuquf di Arafah adalah tiang dan bahagian terpenting dalam ibadah haji.

Menurut Iman Nawawi, nasihat itu wajib sekadar yang mampu dengan syarat seseorang itu mengetahui bahawa nasihatnya akan diterima, suruhannya akan dipetuhi dan dirinya akan terancam.

Tanpa syarat ini tidaklah diwajibkan.

tentang pentadsiran kata "nasihat" dan berbagai cabangnya, al-Khathabi dan ulama-ulama lain mengatakan:


Nasihat untuk Allah:

 • beriman semata-mata kepada-Nya
 • menjauhkan diri daripada perbuatan syirik dalam iktikad dan ibadat
 • menjauhkan diri daripada sikap inkar terhadap suruhan-Nya.
 • mengagungkan Allah dengan sifat-sifat sempurna.
 • menyucikan-Nya daripada segala sifat kekurangan.
 • Mentaati-Nya
 • menjauhkan diri daripada perbuatan dosa.
 • mencintai dan membenci sesuatu semata-mata kerana-Nya
 • berjihad menghadapi musuh.
 • mengakui dan bersyukur atas semua nikmat-Nya
 • ikhlas dalam segala urusan.
 • Mengajak manusia melakukan segala perkara yang baik
 • bersikap lemah lembut kepada semua manusia
Al-Khathabi seterusnya berkata: "secara prinsipnya, kebaikan daripada sifat-sifat baik tersebut kembali kepada pelakunya sendiri, kerana Allah tidak memerlukan kebaikan daripada sesiapa pun."

Nasihat untuk Kitab-Nya
 • beriman dengan kitab-kitab-Nya
 • beramal mengikut petunjuk dan pengajarannya
 • dimuliakan dan ditinggikan kehormatannya
 • yakin pedomannya adalah panduan hidup untuk selamanya
 • menbaca ayatnya dengan cara yang betul
 • memahami maksud ayatnya
 • mencari rahsia dan memerhati hukumnya.
 • mendalami ilmu pengetahuan tentangnya
 • berubah untuk menyesuaikan diri dengan pengajarannya
Nasihat untuk Rasul-Nya

 • membenarkan kerasulan-Nya
 • mempercayai ajaran yang dibawanya
 • mematuhi suruhan dan meninggalkan larangannya
 • membela agamanya
 • memusuhi sesiapa yang melawannya
 • mencintai siapa yang mencintainya.
Nasihat untuk pemimpin kaum Muslimin
 • menolong dan menyokong mereka dalam perkara kebenaran dan keadilan
 • petuh kepada mereka dalam urusan kebaikan
 • tegur mereka dengan cara yang sopan
 • mengingati mereka ketika mereka lalai daripada kewajipan.
Nasihat untuk Manusia Umum
 • memimpin mereka ke jalan yang benar
 • mengawasi mereka daripada terjerumus ke jalan yang salah.
 • mengajar dan berlajar daripada mereka
 • saling tolong menolong sesama mereka
 • saling hormat menghormati
 • bersama-sama menjaga kemaslahatan hidup

Alhamdulillah....(^_^)

Sunday, September 18, 2011

Hadis: Jangan Marah

                                   Jangan Marah

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW: Berilah wasiat kepadaku. Nabi SAW bersabda yang bermaksud:

 “Jangan Marah.” Beliau mengulanginya beberapa kali dan bersabda: “Jangan marah.”

(Riwayat Ahmad no.8729, al-Bukhari no.5765 dan al-Tirmizi no.2020)

pengarang kiab al-Ifshah berkata: “ mungkin tindakan Nabi menasihati lelaki itu disebabkan Baginda mengetahui sikapnya yang sering marah, sehingga nasihat itu ditujukan khusus kepadanya. Nabi SAW memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya ketika marah.”

Sabda baginda yang bermaksud:

“Bukankah dikatakan kuat kerana dapat menumbangkan lawanya, tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu mengedalikan hawa nafsunya di waktu marah”

Allah juga memuji orang yang dapat mengedalikan nafsunya ketika marah dan suka memberi maaf kepada orang lain


  Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Baginda bersabda yang 
bermaksud:
Sesiapa yang menahan marahnya padahal dia boleh melepaskannya, kelak Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segala makhluk, sehingga dia diberi hak untuk memilih bidadari yang disukai

      

                      Cara mencegah kemarahan:
1.     ~ Jauhi akhlak yang tercela seperti sombong,tinggi diri, bangga diri,menghina orang lain, banyak bercanda, suka pendebatan dan sebagainya.
2.   ~ Didik diri dengan akhlak mulia seperti lemah lembut, tidak tergesa-gesa dalam segala hal dan sebagainya.
3.  ~  Berlatih memaafkan orang yang membuat salah.
4.    ~Bersikap tawaduk
5.   ~ Mengucapkan ta’awwuz
6.   ~ Berhenti berbicara
7.  ~  berwuduk

Monday, August 22, 2011

Mutiara Ilmu Islam :: Ali Bin Abi Talib

"Assalamualaikum!"


   Khalifah Ali Bin Abi Talib terkejut daripada lamunannya apabila mendengar suara memberi salam. Dia menjawab salam sambil melihat siapa yang datang.

   "Selamat datang wahai sahabatku Abu Ubaid," kata Khalifah Ali sambil menyambut kedatangan tetamunya.

    Abu Ubaid terkejut melihat Khalifah Ali sedang berselimut dengan kain yang lusuh. Lalu bertanya," Wahai Amirul Mukminin, Tuhan menberi kita rezeki yang banyak. Baitulmal penuh dengan harta dan makanan. Sebagai khalifah tuan boleh mengambilnya. Tetapi kenapa masih kesejukan dan berselimut dengan kain lusuh?"

   "Wahai sahabatku Abu Ubaid, sedikitpun saya tidak berminat hendak mengambil harta itu walaupun sedikit. Dan selimut yang saya pakai ini adalah selimut yang saya bawa semasa meninggalkan Madinah," jawab Khalifah Ali bin Abi Talib.

   Kemudian dia pergi ke dapur lalu membawa sepiring makanan lalu dihidangkan kepada Abu Ubaid.

    " Mana bahagian Amirul Mukminin?" tanya Abu Ubaid.

     " Saya mendengar Rasullullah berkata, tidak dihalalkan seorang pemerintah mengambil harta Allah kecuali hanya dua piring. satu piring untuk dimakan bersama keluarganya dan keduua untuk ddihidangkan kepada tetamu," jawab Khalifah Ali bin Abi talib.

     Avu Ubaid begitu kagum dengan sifat khalifah Ali yang zuhud dan tidak silau dengan harta. Sekiranya dia mahu, dia boleh hidup mewah dengan harta yang melimpah-ruah. Tambahan pula ketika itu tanah jajahan Islam hingga ke Rom dan Parsi.

      " Wahai Ali, apakah yang menybabkan tuan lebih banyak meneima hads-hadis Rasullullah berbanding dengan sahabat yang lain?" tanya Abu Ubaid.

     " Sesungguhnya Rasullullah begitu rapat dengan saya. Jika saya bertanya dia akan menerangkan kepada saya dan jika saya diam maka dia tetap juga memberitahu saya," jawa Ali.

     Perbualan mereka terhenti apabila didatangi oleh seorang lelaki Yahudi. Khalifah Ali bin Abi Talib mengalu-alukan kedatangan tetamunya sambil bertanya hajat kedatangannya.

    "Wahai Ali, saya hendak bertanya satu soalan yang tidak dapat dijawab oleh pendeta Yahudi apabila saya kemukankan soalan ini," kata lelaki yahudi itu.

    "Sila kemukakan apakah soalannya?" tanya Khalifah Ali bin Abi Talib.

    " Sejak bilakah Allah itu wujud?" spotan lelaki Yahudi itu bertanya.

    dengan tenang Khalifah Ali bin Abi tali menjawab,"Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia wujud dengan sendirinya. Dia yang menjadikan dan tidak ada yang menjadikan-Nya. Tidak ada istilah bagaimana tentang kewujudannya. Tiada yang wujud sebelumnya. Tiada permulaan dan tiada penghujung bai kewujudannya. Terputus harapan tanpa Dia kerana Dia harapan bagi segala harapan."

      "Wahai Ali, dimanakah tuhan itu berada?" tanya lelaki Yahudi itu lagi.

      "Tuhan itu tidak bertempat," jawab Ali.

     " Bagaimana pula begitu?" Orang Yahudi itu seperti tidak berpuas hati.

    " Adakah kamu yakin di dalam diri kita ada nyawa?" tanya Ali pula.

     "Saya yakin," jawab orang Yahudi itu.

      " Bolehkah kamu tunjukkan di mana letaknya nyawa kita? Di kepala, di perut ataupun di mana?" tanya Khalifah Ali bin Abi Talib.

   Orang Yahudi itu berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Ali dan akhirnya memeluk Islam.

   Suatu hari semasa Ali memberi syarahan dalam suatu majlis ilmu, datang 10 orang lelai ang hendak menguji kehebatan ilmunya.

   " Wahai Ali, benarkah Rasullullah berkata, saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya?" tanya salah seorang daripada lelaki itu.

    "memang benar...," jawab Khalifah Ali bin Abi Talib.

     Lelaki pertama bertanya, " Wahai Ali, manakah yang lebih baik antara ilmu dan harta?"

    " Sudah tentu ilmu itu lebih baik daripada harta," jawab Ali.

   "apa Dalilnya,wahai Ali?" tanya lelaki itu lagi.

    "Wahai sahabat, ilmu itu adalah warisan para nabi dan rasul. Harta itu warisan Qarun, Firaun, Syaddad, dan lain-lain," jawab Ali.

     Lelaki kedua bertanya, " Wahai Ali, manakah yang lebih baik antara ilmu dengan harta?"

    "Tentulah ilmu itu yang lebih baik daripada harta" jawab Khalifah Ali. Dia tidak menunjukkan rasa marah.

    " Apa dalilnya?" tanya lelaki kedua itu lagi.

    " Wahai saudaraku, ilmu itu menjaga kamu tetapi harta itu kamu yang menjaganya," jawab Khalifah Ali.

    Lelaki ketiga pula bertanya," Wahai Ali, manakah yang lebih baik antara harta dan ilmu?"

     maka jawab khalifah Ali ," wahai Saudaraku, orang yang mempunyai ramai musuh. Tetapi orang yang banyak ilmu mendapat ramai kawan."

    Lelaki keempat juga bertanya soalan yang sama. Jawapan Ali, "Wahai saudaraku, harta itu apabila dibelanjakan ia makin berkurang. Tetapi ilmu itu jika diamalkan akan bertambah.

    Lelaki kelima juga bertanyakan soalan yang sama. Maka dijawab oleh Ali, "Wahai saudaraku, orang yang banyak harta biasanya kedekut dan tidak dihormati. Mereka yang banyak ilmu itu pemurah dan dihormati.

    Lelaki keenam pula bertanya lalu jijawab oleh Khalifah Ali, " Pemilik harta akan dihisab pada hari kiamat. Ilmu pula akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat."

     Khalifah Ali memandang ke arah lelaki yang ketujuh lalu berkata,"Harta menjadikan pemiliknya keras hati, Tetapi ilmu menjadikan pemiliknya terang hati."

    Kepada lelaki kelapan Khalifah Ali berkata," Harta semakin lama disimpan ia semakin usang tetapi ilmu tidak usang dan tidak lapuk."

   Kemudian Khalifah Ali terus berkata, " Pemilik harta akan berkata harta itu milik dia. Pemilik ilmu pula akan berkata ilmu itu milik Allah."

  Akhirnya 10 lelaki yang hendak menduga ilmu Khalifah Ali bin Abi Talib itu beredar. Orang ramai berasa kagum kerana Khalifah Ali kerana dapat menajawab banyak jawapan dengan hanya satu soalan.

    "Sekiranya 100 orang yang datang bertanya satu soalan yang sama aku boleh memberi 100 jawapan yang berbeza," kata Khalifah Ali bin Abi Talib.

   

   

Saturday, August 20, 2011

Nasihat Imam Malik

Sepanjang hidup Imam Malik mengharungi banyak cabaran yang terpaksa ditempuhi. Demi menegakkan Islam, beliau sanggup didera, sanggup bersusah-payah demi menyebarkan ilmu Allah yang luas ini. Ingatlah sahabat-sahabat, ilmu ini kalau dicari memang tidak akan habis. Semakin banyak kita mancari ilmu, semakin banyak yang kita tidak tahu. Ingatlah, setiap ibadat yang dibuat perlu adanya ilmu. Amal ibadat tidak akan diterima jika tiada ilmu. Sekarang, renung-renungkanlah, adakah kita ini sudah berilmu? renung-renungkanlah, pada masa muda kita ini diharapkan kita dapat penuhi masa kita dengan perkara berfaedah. Carilah Ilmu. Kerana pesanan Ali bin Abi Talib "Ilmu itu menjaga kamu, tetapi harta itu kamu yang menjaganya".

Disini, disertakan nasihat Imam Malik untuk menjadi renungan kita bersama:

 1. Ilmu itu adalah agama. Oleh itu hendaklah kamu perhatikan daripada siapa kamu mempelajari ilmu itu.
 2. Ilmu itu cahaya. Ia tidak akan jinak kecuali hanya kepada hati yang takwa dan khusyuk.
 3. Apabila seseorang itu zahid (tidak tamak pada dunia) Allah akan memberi nikmat kepadanya.
 4. sebaik-baik perkara adalah yang jelas dan nyata. Sekiranya kamu syak antara dua perkara, maka ambillah yang lebih meyakinkan.
 5. Siapa mahu menjawab sesuatu masalah dia perlu bentangkan dahulu dirinya ke dalam syurga dan neraka dan berusaha bagaimana dia akan selamat di akhirat.
 6. perumpamaan orang munafik itu ketika berada dalam masjid seperti yang berada di dalam sangkar. Apabila pintu sangkar itu terbuka mereka berebut-rebut keluar.
 7. Menurut apa yang diketahui bahawa ulama akan ditanya di akhirat kelak seperit ditanya para nabi.
 8. Apabila seseorang itu memuji dirinya maka hilanglah kebijaksanaannya. 
 9. Orang yang menuntut ilmu agama pastinya warak, bersikap tenang dan takwa.
 10. Seorang alim tidak patut bercakap berkenaan ilmu kepada mereka yang layak mendengarnya dan mereka dan mereka yang menbencinya kerana dia hanya akan menjadi ilmu itu hina.
 11. Apabila kamu ditanya berkenaan sesuatu perkara, kamu perlu halusi dan teliti pendapat kemu dengan orang lain kerana penelitianitu menghapuskan fikiran sempit seperti hilangkan kotoran emas.
 12. Allah tidak kasih kepada hamba-hambaNya yang diberi nikmat melainkan hamba itu melahirkan kesan nikmat Allah itu. Lebih-lebih lagi orang yang berilmu. 
 13. Maka sepatutnya dia memelihara maruahnya dengan pakaian yang baik bagi memuliakan ilmu.
 14. Siapa yang tahu percakapan menunjuk-nunjuk kadar amalannya, maka kurangkan percakapannya.
 15. Zahid kepada dunia adalah mencari keduniaan dan memendekkan cita-cita.
 16. Apabila seseorang menusia itu tidak berbuat baik kepada dirinya sendiri dia pun tidak baik di sisi manusia.
 17. Seseorangitu tidak menjadi baik kecuali dia meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengan dirinya dan bekerja menunaikan kewajipan. Apabila dia bersikap demikian akan terbuka mata hatinya kepada Allah.
 18. Tidak ada kebaikan bagi sesiapa yang melihat dirinya dalan satu-satu perkara tetapi orang lain tidak melihatnya sebagai ahli dalam perkara itu.

Moga-moga nasihat ini dapat menjadi pengajaran kepada kita semua. Sekian.

                                                                Allah Maha Besar
                                               ~Tuntutlah Ilmu walaupun dimana kita berada~
                                 ~Terimalah segala yang baik walaupun datang dari mulut haiwan~
         ~Jika kamu berdebat, jangan buktikan kamu itu benar, tetapi, buktikan Al-Quran dan Hadis itu benar~

Saturday, July 30, 2011

Ramadhan Al-Mubarak

  Daripada Abi Abdul Rahman Abdillah bin Umar bin al-Khattabr.a. berkata bahawa beliau mendengar Rasullullah SAW bersabda:


   
   Maksudnya: "Islam itu didirikan atas lima perkara iaitu: Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan hajike Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadhan."
                  (Riwayat al-Bukhari Kitad al-Imam no.8 dan Muslim Kitab al-Imam no.16)

Hadis ini menghuraikan mengenai rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh semua umat Islam. Dalam hadis ini ada menyebut 5 rukun Islam iaitu mengucap kalimah syahadah, memdirikan solat, keluarkan zakat, tunaikan haji dan puasa di bulan Ramadhan.

Rukun Imam ke-5 ialah: PUASA

Wajib berpuasa pada bulan ramadhan.Sesiapa yang mengingkari salah satu daripada rukun Islam tersebut maka dia bukan seorang Muslim berdasarkan ijmak ulama.

 Dalil-Dalil Berpuasa.
   
 "Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui"
                                                                          (Al-Baqarah:184)

Ali bin Abi Talib r.a berkata, "sewaktu Rasullullah SAW duduk bersama para sahabat Muhajirin dan Ansar, maka dengan tiba-tiba datanglah satu rombongan orang-orang Yahudi lalu berkata," Ya Muhammad, kami hendak bertanya kepada kamu kalimat-kalimat yang telah diberikan kecuali kepada para Nabi utusan Allah atau malaikat muqarrab."

  Lalu Rasulullah SAW bersabda "Silakan bertanya."

  Berkata orang yahudi,"Wahai Muhammad, terangkan kepada kami mengenai ganjaran pahala yang diperolehi daripada berpuasa,"

  Sabda Rasullullah SAW," Seorang hamba yang berpuasa dalam bulan Ramadhan dengan ikhlas kepada Allah SWT, dia akan diberikan oleh Allah SWT 7 perkara:


 1.  Akan dicairkan daging haram yang tumbuh dari badannya (daging yang tumbuh daripada makanan yang haram)
 2. Rahmat Allah sentiasa dekat dengannya
 3. Diberi oleh Allah sentiasa dekat dengannya
 4. Dijauhkan daripada merasa lapar dan dahaga
 5. Diringankan baginya seksa kubur (seksa yang amat mengerikan)
 6. Diberikan cahaya oleh Allah SWT pada hari Kiamat untuk menyeberang Titian Sirath
 7.  Allah SWT akan memberikan kemudian di syurga
Keutamaan Puasa Ramadhan:

 1. Mendapat Dua Kesenangan
"Setiap amal yang dilakukan anak adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, "kecuali puasa, itu untuk-Ku dan Aku yang langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya kerana-Ku.' Orang ang berpuasa mendapat dua kesenangan, iaitu kesenangan ketika berbuka dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada kasturi."- Shahih Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah uahdiaallahu 'anhu.

      2. Taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah

      3. Syarat mendapat pahala puasa
          Di antara syarat untuk medapatkan pahala puasa, ialah agar berbuka puasa yang halal. Jika berbuka puasa dengan yang haram, maka ia termasuk orang yang menahan diri dari yang dihalalkan Allah dan memakan apa yang diharamkan Allah, maka dan tidak dikabulkan doanya.

      4. Mendapat pahala jihad.
      perlu diketahui bahawa orang kumkin pada bulan Ramadhan melakukan dua jihad, iaitu:
          A) Jihad untuk dirinya pada siang hari dengan puasa.
          B) Jihad pada malam hari dengan solat malam
      Barangsiapa yang memadukan kedua jihad ini, memenuhi segala hak-haknya dan bersabar terhadapnya, nescaya diberikan kepadanya pahala yang tidak terhitung.

Qiyam Ramadhan
Dalil: 

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda maksudnya:

" Barangsiapa mendirikan solat malam di bulan Ramdhan kerana iman dan mengharap pahala (dari Allah~nescaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu)"
                                                 (Hadits Muttafaq 'Alaih)

 Dari Abdurrahman bin Auf radhiallahu'anhu bahwasanya Rasullullah SAW menyebut bulan Ramadhan seraya bersabda maksudnya: 

" Sesungguh, Ramadhan adalah bulan yang diwajibkan Allah puasanya dan kusunatkan solat malamnya. Maka barangsiapa menjalankan puasa dan solat malam pada bulan itu kerana iman dan mengharap pahala, nescaya bebas dari dosa-dosa seperti saat ketika dilahirkan ibunya"P/s:Saya berharap entri yang diberikan ini dapat menambahkan semangat kita untuk menunaikan puasa di bulan Ramadhan. Entri ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya Puasa dan tergolong dalam salah satu rukun Islam. Sesungguhnya puasa itu wajib bagi semua umat Islam. Selain itu, kita dekatkan lah diri kta kepada Allah. tingkatkan Iman kita di bulan yang mulia ini dengan memperbanyakkan amal ibadat. Jadikanlah bulan ini sebagai detik perbahan kita dari buruk kepada baik dan dari baik kepada lebih baik. Wallahua'lam....


      

Friday, July 29, 2011

Keakraban Imam Malik dan Imam Syafie

    Pada suatu hari dua ulama itu berbincang tiba-tiba datang seorang lelaki lalu Imam Syafie mencadangkan kebolehan masing-masing dengan ilmu firasat.

    "Pada firasat tuan, apakah peerjaan lelaki ini?" tanya Imam Syafie.

    "tukang besi,"jawab Imam Malik selepas membuat penelitian ke atas lelaki itu.

    "firasat saya mengatakan lelaki itu seorang peniaga," kata Imam Syafie pula.

    bagi memastikan firasat siapa yang benar maka mereka bertanya kepada lelaki itu apakah pekerjaannya.

    "Saya berniaga," jawab lelaki itu.
 
    "bukankah benar firasat saya?" kata Imam Syafie tersenyum.

     "apakah perjerjaan kamu sebelum kamu menjadi peniaga?"tanya Imam Malik pula seperti tidak mahu mengalah.

      "Tukang besi,"jawab lelaki itu.

      "Bukankah firasat syaa juga betul?" kata Imam Malik pula.

      "Sebenarnya tuan, saya berniaga besi, kerana itu firasat tuan berdua memang betul. Saya menjadi tukang besi dan saya juga memperniagakannya.," kata lelaki itu.

      Kemudian Imam Malik meminpin tangan Imam Syafie lalu membawanya berjalan-jalan di sekitar kawasan rumahnya. Selepas agak lama berjalan akhirnya mereka sampai ke kandang kuda. Di situ terdapat beberapa kuda.

     "Kuda-kuda ini adalah hadiah daripada khalifah Karun Ar-Rashid. Cuma seekor sahaja yang saya beli," kata Imam Malik.

      "Alangkah cantiknya kuda itu. Belum pernah saya melihat kuda secantik itu," kata Imam Syafie sambil menunjuk ke arah seekor kuda putih yang kelihatan bersih dan cantik.

     "Kuda itu saya hadiahkan kepada kamu," kata Imam Malik.

    Imam Syafie terkejut lalu berkata, "Saya tidak bermaksud mahu memintanya daripada tuan, kerana tuan yang lebih memerlukan kuda yang cantik itu daripada saya,"

       "Sejak kuda-kuda ini dihadiahkan oleh khalifah, saya belum pernah menunggangnya. Saya hadiahkan kepada kamu bagi memudahkan perjalanan kamu," kata Imam Malik bersungguh-sungguh.

       "mengapa tuan tidak mahu menunggangnya?" tanya Imam Syafie

       " Saya tidak sanggup menunggang kuda di atas bumi di mana tempat berehatnya Rasul kesayangn," jawab Imam Malik.

       "Sekiranya tuan tidak sanggup menunggangnya kerana menghormati jawab Rasullullah SAW, saya juga begitu," jawab Imam Syafie.


~ilmu itu cahaya.Ia tidak akan jinak kecuali hanya kepada hati yang takwa dan khusyuk~