Thursday, November 24, 2011

Agama itu Nasihat

Diriwayatkan daripada Abu Raqayyah Tamin bin Aus al-Dariy r.a, bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

Maksudnya: "Agama itu nasihat. Kami bertanya: "untuk siapa?" Baginda menjawab: "Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan bagi manusia umumnya."

                              (Riwayat Iman Ahmad no.16982, Muslim no.55 dan Abu Daud no.4944)

"Nasihat" bermaksud "segala hal yang baik". Dalam bahasa Arab tidak ada perkataan lain yang perngertiannya setara dengan perkataan 'nasihat'.

Sebagaimana yang disebut oleh para ulama bahasa Arab tentang kata "al-Fallah" yang tidak mempunyai padanan setara, yang mencakupi makna "kebaikan dunia dan akhirat"

Kalimah "agama itu nasihat" atau "agama adalah nasihat" bermaksud bahawa nasihat sebagai tiang agama.


Sebagaimana halnya sabda Nabi SAW yang bermaksud: " Haji adalah Arafah," yang bermaksud bahawa wuquf di Arafah adalah tiang dan bahagian terpenting dalam ibadah haji.

Menurut Iman Nawawi, nasihat itu wajib sekadar yang mampu dengan syarat seseorang itu mengetahui bahawa nasihatnya akan diterima, suruhannya akan dipetuhi dan dirinya akan terancam.

Tanpa syarat ini tidaklah diwajibkan.

tentang pentadsiran kata "nasihat" dan berbagai cabangnya, al-Khathabi dan ulama-ulama lain mengatakan:


Nasihat untuk Allah:

 • beriman semata-mata kepada-Nya
 • menjauhkan diri daripada perbuatan syirik dalam iktikad dan ibadat
 • menjauhkan diri daripada sikap inkar terhadap suruhan-Nya.
 • mengagungkan Allah dengan sifat-sifat sempurna.
 • menyucikan-Nya daripada segala sifat kekurangan.
 • Mentaati-Nya
 • menjauhkan diri daripada perbuatan dosa.
 • mencintai dan membenci sesuatu semata-mata kerana-Nya
 • berjihad menghadapi musuh.
 • mengakui dan bersyukur atas semua nikmat-Nya
 • ikhlas dalam segala urusan.
 • Mengajak manusia melakukan segala perkara yang baik
 • bersikap lemah lembut kepada semua manusia
Al-Khathabi seterusnya berkata: "secara prinsipnya, kebaikan daripada sifat-sifat baik tersebut kembali kepada pelakunya sendiri, kerana Allah tidak memerlukan kebaikan daripada sesiapa pun."

Nasihat untuk Kitab-Nya
 • beriman dengan kitab-kitab-Nya
 • beramal mengikut petunjuk dan pengajarannya
 • dimuliakan dan ditinggikan kehormatannya
 • yakin pedomannya adalah panduan hidup untuk selamanya
 • menbaca ayatnya dengan cara yang betul
 • memahami maksud ayatnya
 • mencari rahsia dan memerhati hukumnya.
 • mendalami ilmu pengetahuan tentangnya
 • berubah untuk menyesuaikan diri dengan pengajarannya
Nasihat untuk Rasul-Nya

 • membenarkan kerasulan-Nya
 • mempercayai ajaran yang dibawanya
 • mematuhi suruhan dan meninggalkan larangannya
 • membela agamanya
 • memusuhi sesiapa yang melawannya
 • mencintai siapa yang mencintainya.
Nasihat untuk pemimpin kaum Muslimin
 • menolong dan menyokong mereka dalam perkara kebenaran dan keadilan
 • petuh kepada mereka dalam urusan kebaikan
 • tegur mereka dengan cara yang sopan
 • mengingati mereka ketika mereka lalai daripada kewajipan.
Nasihat untuk Manusia Umum
 • memimpin mereka ke jalan yang benar
 • mengawasi mereka daripada terjerumus ke jalan yang salah.
 • mengajar dan berlajar daripada mereka
 • saling tolong menolong sesama mereka
 • saling hormat menghormati
 • bersama-sama menjaga kemaslahatan hidup

Alhamdulillah....(^_^)

Sunday, September 18, 2011

Hadis: Jangan Marah

                                   Jangan Marah

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW: Berilah wasiat kepadaku. Nabi SAW bersabda yang bermaksud:

 “Jangan Marah.” Beliau mengulanginya beberapa kali dan bersabda: “Jangan marah.”

(Riwayat Ahmad no.8729, al-Bukhari no.5765 dan al-Tirmizi no.2020)

pengarang kiab al-Ifshah berkata: “ mungkin tindakan Nabi menasihati lelaki itu disebabkan Baginda mengetahui sikapnya yang sering marah, sehingga nasihat itu ditujukan khusus kepadanya. Nabi SAW memuji orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya ketika marah.”

Sabda baginda yang bermaksud:

“Bukankah dikatakan kuat kerana dapat menumbangkan lawanya, tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu mengedalikan hawa nafsunya di waktu marah”

Allah juga memuji orang yang dapat mengedalikan nafsunya ketika marah dan suka memberi maaf kepada orang lain


  Diriwayatkan daripada Nabi SAW bahawa Baginda bersabda yang 
bermaksud:
Sesiapa yang menahan marahnya padahal dia boleh melepaskannya, kelak Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segala makhluk, sehingga dia diberi hak untuk memilih bidadari yang disukai

      

                      Cara mencegah kemarahan:
1.     ~ Jauhi akhlak yang tercela seperti sombong,tinggi diri, bangga diri,menghina orang lain, banyak bercanda, suka pendebatan dan sebagainya.
2.   ~ Didik diri dengan akhlak mulia seperti lemah lembut, tidak tergesa-gesa dalam segala hal dan sebagainya.
3.  ~  Berlatih memaafkan orang yang membuat salah.
4.    ~Bersikap tawaduk
5.   ~ Mengucapkan ta’awwuz
6.   ~ Berhenti berbicara
7.  ~  berwuduk

Monday, August 22, 2011

Mutiara Ilmu Islam :: Ali Bin Abi Talib

"Assalamualaikum!"


   Khalifah Ali Bin Abi Talib terkejut daripada lamunannya apabila mendengar suara memberi salam. Dia menjawab salam sambil melihat siapa yang datang.

   "Selamat datang wahai sahabatku Abu Ubaid," kata Khalifah Ali sambil menyambut kedatangan tetamunya.

    Abu Ubaid terkejut melihat Khalifah Ali sedang berselimut dengan kain yang lusuh. Lalu bertanya," Wahai Amirul Mukminin, Tuhan menberi kita rezeki yang banyak. Baitulmal penuh dengan harta dan makanan. Sebagai khalifah tuan boleh mengambilnya. Tetapi kenapa masih kesejukan dan berselimut dengan kain lusuh?"

   "Wahai sahabatku Abu Ubaid, sedikitpun saya tidak berminat hendak mengambil harta itu walaupun sedikit. Dan selimut yang saya pakai ini adalah selimut yang saya bawa semasa meninggalkan Madinah," jawab Khalifah Ali bin Abi Talib.

   Kemudian dia pergi ke dapur lalu membawa sepiring makanan lalu dihidangkan kepada Abu Ubaid.

    " Mana bahagian Amirul Mukminin?" tanya Abu Ubaid.

     " Saya mendengar Rasullullah berkata, tidak dihalalkan seorang pemerintah mengambil harta Allah kecuali hanya dua piring. satu piring untuk dimakan bersama keluarganya dan keduua untuk ddihidangkan kepada tetamu," jawab Khalifah Ali bin Abi talib.

     Avu Ubaid begitu kagum dengan sifat khalifah Ali yang zuhud dan tidak silau dengan harta. Sekiranya dia mahu, dia boleh hidup mewah dengan harta yang melimpah-ruah. Tambahan pula ketika itu tanah jajahan Islam hingga ke Rom dan Parsi.

      " Wahai Ali, apakah yang menybabkan tuan lebih banyak meneima hads-hadis Rasullullah berbanding dengan sahabat yang lain?" tanya Abu Ubaid.

     " Sesungguhnya Rasullullah begitu rapat dengan saya. Jika saya bertanya dia akan menerangkan kepada saya dan jika saya diam maka dia tetap juga memberitahu saya," jawa Ali.

     Perbualan mereka terhenti apabila didatangi oleh seorang lelaki Yahudi. Khalifah Ali bin Abi Talib mengalu-alukan kedatangan tetamunya sambil bertanya hajat kedatangannya.

    "Wahai Ali, saya hendak bertanya satu soalan yang tidak dapat dijawab oleh pendeta Yahudi apabila saya kemukankan soalan ini," kata lelaki yahudi itu.

    "Sila kemukakan apakah soalannya?" tanya Khalifah Ali bin Abi Talib.

    " Sejak bilakah Allah itu wujud?" spotan lelaki Yahudi itu bertanya.

    dengan tenang Khalifah Ali bin Abi tali menjawab,"Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia wujud dengan sendirinya. Dia yang menjadikan dan tidak ada yang menjadikan-Nya. Tidak ada istilah bagaimana tentang kewujudannya. Tiada yang wujud sebelumnya. Tiada permulaan dan tiada penghujung bai kewujudannya. Terputus harapan tanpa Dia kerana Dia harapan bagi segala harapan."

      "Wahai Ali, dimanakah tuhan itu berada?" tanya lelaki Yahudi itu lagi.

      "Tuhan itu tidak bertempat," jawab Ali.

     " Bagaimana pula begitu?" Orang Yahudi itu seperti tidak berpuas hati.

    " Adakah kamu yakin di dalam diri kita ada nyawa?" tanya Ali pula.

     "Saya yakin," jawab orang Yahudi itu.

      " Bolehkah kamu tunjukkan di mana letaknya nyawa kita? Di kepala, di perut ataupun di mana?" tanya Khalifah Ali bin Abi Talib.

   Orang Yahudi itu berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Ali dan akhirnya memeluk Islam.

   Suatu hari semasa Ali memberi syarahan dalam suatu majlis ilmu, datang 10 orang lelai ang hendak menguji kehebatan ilmunya.

   " Wahai Ali, benarkah Rasullullah berkata, saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya?" tanya salah seorang daripada lelaki itu.

    "memang benar...," jawab Khalifah Ali bin Abi Talib.

     Lelaki pertama bertanya, " Wahai Ali, manakah yang lebih baik antara ilmu dan harta?"

    " Sudah tentu ilmu itu lebih baik daripada harta," jawab Ali.

   "apa Dalilnya,wahai Ali?" tanya lelaki itu lagi.

    "Wahai sahabat, ilmu itu adalah warisan para nabi dan rasul. Harta itu warisan Qarun, Firaun, Syaddad, dan lain-lain," jawab Ali.

     Lelaki kedua bertanya, " Wahai Ali, manakah yang lebih baik antara ilmu dengan harta?"

    "Tentulah ilmu itu yang lebih baik daripada harta" jawab Khalifah Ali. Dia tidak menunjukkan rasa marah.

    " Apa dalilnya?" tanya lelaki kedua itu lagi.

    " Wahai saudaraku, ilmu itu menjaga kamu tetapi harta itu kamu yang menjaganya," jawab Khalifah Ali.

    Lelaki ketiga pula bertanya," Wahai Ali, manakah yang lebih baik antara harta dan ilmu?"

     maka jawab khalifah Ali ," wahai Saudaraku, orang yang mempunyai ramai musuh. Tetapi orang yang banyak ilmu mendapat ramai kawan."

    Lelaki keempat juga bertanya soalan yang sama. Jawapan Ali, "Wahai saudaraku, harta itu apabila dibelanjakan ia makin berkurang. Tetapi ilmu itu jika diamalkan akan bertambah.

    Lelaki kelima juga bertanyakan soalan yang sama. Maka dijawab oleh Ali, "Wahai saudaraku, orang yang banyak harta biasanya kedekut dan tidak dihormati. Mereka yang banyak ilmu itu pemurah dan dihormati.

    Lelaki keenam pula bertanya lalu jijawab oleh Khalifah Ali, " Pemilik harta akan dihisab pada hari kiamat. Ilmu pula akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat."

     Khalifah Ali memandang ke arah lelaki yang ketujuh lalu berkata,"Harta menjadikan pemiliknya keras hati, Tetapi ilmu menjadikan pemiliknya terang hati."

    Kepada lelaki kelapan Khalifah Ali berkata," Harta semakin lama disimpan ia semakin usang tetapi ilmu tidak usang dan tidak lapuk."

   Kemudian Khalifah Ali terus berkata, " Pemilik harta akan berkata harta itu milik dia. Pemilik ilmu pula akan berkata ilmu itu milik Allah."

  Akhirnya 10 lelaki yang hendak menduga ilmu Khalifah Ali bin Abi Talib itu beredar. Orang ramai berasa kagum kerana Khalifah Ali kerana dapat menajawab banyak jawapan dengan hanya satu soalan.

    "Sekiranya 100 orang yang datang bertanya satu soalan yang sama aku boleh memberi 100 jawapan yang berbeza," kata Khalifah Ali bin Abi Talib.

   

   

Saturday, August 20, 2011

Nasihat Imam Malik

Sepanjang hidup Imam Malik mengharungi banyak cabaran yang terpaksa ditempuhi. Demi menegakkan Islam, beliau sanggup didera, sanggup bersusah-payah demi menyebarkan ilmu Allah yang luas ini. Ingatlah sahabat-sahabat, ilmu ini kalau dicari memang tidak akan habis. Semakin banyak kita mancari ilmu, semakin banyak yang kita tidak tahu. Ingatlah, setiap ibadat yang dibuat perlu adanya ilmu. Amal ibadat tidak akan diterima jika tiada ilmu. Sekarang, renung-renungkanlah, adakah kita ini sudah berilmu? renung-renungkanlah, pada masa muda kita ini diharapkan kita dapat penuhi masa kita dengan perkara berfaedah. Carilah Ilmu. Kerana pesanan Ali bin Abi Talib "Ilmu itu menjaga kamu, tetapi harta itu kamu yang menjaganya".

Disini, disertakan nasihat Imam Malik untuk menjadi renungan kita bersama:

 1. Ilmu itu adalah agama. Oleh itu hendaklah kamu perhatikan daripada siapa kamu mempelajari ilmu itu.
 2. Ilmu itu cahaya. Ia tidak akan jinak kecuali hanya kepada hati yang takwa dan khusyuk.
 3. Apabila seseorang itu zahid (tidak tamak pada dunia) Allah akan memberi nikmat kepadanya.
 4. sebaik-baik perkara adalah yang jelas dan nyata. Sekiranya kamu syak antara dua perkara, maka ambillah yang lebih meyakinkan.
 5. Siapa mahu menjawab sesuatu masalah dia perlu bentangkan dahulu dirinya ke dalam syurga dan neraka dan berusaha bagaimana dia akan selamat di akhirat.
 6. perumpamaan orang munafik itu ketika berada dalam masjid seperti yang berada di dalam sangkar. Apabila pintu sangkar itu terbuka mereka berebut-rebut keluar.
 7. Menurut apa yang diketahui bahawa ulama akan ditanya di akhirat kelak seperit ditanya para nabi.
 8. Apabila seseorang itu memuji dirinya maka hilanglah kebijaksanaannya. 
 9. Orang yang menuntut ilmu agama pastinya warak, bersikap tenang dan takwa.
 10. Seorang alim tidak patut bercakap berkenaan ilmu kepada mereka yang layak mendengarnya dan mereka dan mereka yang menbencinya kerana dia hanya akan menjadi ilmu itu hina.
 11. Apabila kamu ditanya berkenaan sesuatu perkara, kamu perlu halusi dan teliti pendapat kemu dengan orang lain kerana penelitianitu menghapuskan fikiran sempit seperti hilangkan kotoran emas.
 12. Allah tidak kasih kepada hamba-hambaNya yang diberi nikmat melainkan hamba itu melahirkan kesan nikmat Allah itu. Lebih-lebih lagi orang yang berilmu. 
 13. Maka sepatutnya dia memelihara maruahnya dengan pakaian yang baik bagi memuliakan ilmu.
 14. Siapa yang tahu percakapan menunjuk-nunjuk kadar amalannya, maka kurangkan percakapannya.
 15. Zahid kepada dunia adalah mencari keduniaan dan memendekkan cita-cita.
 16. Apabila seseorang menusia itu tidak berbuat baik kepada dirinya sendiri dia pun tidak baik di sisi manusia.
 17. Seseorangitu tidak menjadi baik kecuali dia meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengan dirinya dan bekerja menunaikan kewajipan. Apabila dia bersikap demikian akan terbuka mata hatinya kepada Allah.
 18. Tidak ada kebaikan bagi sesiapa yang melihat dirinya dalan satu-satu perkara tetapi orang lain tidak melihatnya sebagai ahli dalam perkara itu.

Moga-moga nasihat ini dapat menjadi pengajaran kepada kita semua. Sekian.

                                                                Allah Maha Besar
                                               ~Tuntutlah Ilmu walaupun dimana kita berada~
                                 ~Terimalah segala yang baik walaupun datang dari mulut haiwan~
         ~Jika kamu berdebat, jangan buktikan kamu itu benar, tetapi, buktikan Al-Quran dan Hadis itu benar~

Saturday, July 30, 2011

Ramadhan Al-Mubarak

  Daripada Abi Abdul Rahman Abdillah bin Umar bin al-Khattabr.a. berkata bahawa beliau mendengar Rasullullah SAW bersabda:


   
   Maksudnya: "Islam itu didirikan atas lima perkara iaitu: Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan hajike Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadhan."
                  (Riwayat al-Bukhari Kitad al-Imam no.8 dan Muslim Kitab al-Imam no.16)

Hadis ini menghuraikan mengenai rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh semua umat Islam. Dalam hadis ini ada menyebut 5 rukun Islam iaitu mengucap kalimah syahadah, memdirikan solat, keluarkan zakat, tunaikan haji dan puasa di bulan Ramadhan.

Rukun Imam ke-5 ialah: PUASA

Wajib berpuasa pada bulan ramadhan.Sesiapa yang mengingkari salah satu daripada rukun Islam tersebut maka dia bukan seorang Muslim berdasarkan ijmak ulama.

 Dalil-Dalil Berpuasa.
   
 "Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui"
                                                                          (Al-Baqarah:184)

Ali bin Abi Talib r.a berkata, "sewaktu Rasullullah SAW duduk bersama para sahabat Muhajirin dan Ansar, maka dengan tiba-tiba datanglah satu rombongan orang-orang Yahudi lalu berkata," Ya Muhammad, kami hendak bertanya kepada kamu kalimat-kalimat yang telah diberikan kecuali kepada para Nabi utusan Allah atau malaikat muqarrab."

  Lalu Rasulullah SAW bersabda "Silakan bertanya."

  Berkata orang yahudi,"Wahai Muhammad, terangkan kepada kami mengenai ganjaran pahala yang diperolehi daripada berpuasa,"

  Sabda Rasullullah SAW," Seorang hamba yang berpuasa dalam bulan Ramadhan dengan ikhlas kepada Allah SWT, dia akan diberikan oleh Allah SWT 7 perkara:


 1.  Akan dicairkan daging haram yang tumbuh dari badannya (daging yang tumbuh daripada makanan yang haram)
 2. Rahmat Allah sentiasa dekat dengannya
 3. Diberi oleh Allah sentiasa dekat dengannya
 4. Dijauhkan daripada merasa lapar dan dahaga
 5. Diringankan baginya seksa kubur (seksa yang amat mengerikan)
 6. Diberikan cahaya oleh Allah SWT pada hari Kiamat untuk menyeberang Titian Sirath
 7.  Allah SWT akan memberikan kemudian di syurga
Keutamaan Puasa Ramadhan:

 1. Mendapat Dua Kesenangan
"Setiap amal yang dilakukan anak adam adalah untuknya, dan satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, "kecuali puasa, itu untuk-Ku dan Aku yang langsung membalasnya. Ia telah meninggalkan syahwat, makan dan minumnya kerana-Ku.' Orang ang berpuasa mendapat dua kesenangan, iaitu kesenangan ketika berbuka dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada kasturi."- Shahih Al-Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah uahdiaallahu 'anhu.

      2. Taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah

      3. Syarat mendapat pahala puasa
          Di antara syarat untuk medapatkan pahala puasa, ialah agar berbuka puasa yang halal. Jika berbuka puasa dengan yang haram, maka ia termasuk orang yang menahan diri dari yang dihalalkan Allah dan memakan apa yang diharamkan Allah, maka dan tidak dikabulkan doanya.

      4. Mendapat pahala jihad.
      perlu diketahui bahawa orang kumkin pada bulan Ramadhan melakukan dua jihad, iaitu:
          A) Jihad untuk dirinya pada siang hari dengan puasa.
          B) Jihad pada malam hari dengan solat malam
      Barangsiapa yang memadukan kedua jihad ini, memenuhi segala hak-haknya dan bersabar terhadapnya, nescaya diberikan kepadanya pahala yang tidak terhitung.

Qiyam Ramadhan
Dalil: 

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda maksudnya:

" Barangsiapa mendirikan solat malam di bulan Ramdhan kerana iman dan mengharap pahala (dari Allah~nescaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu)"
                                                 (Hadits Muttafaq 'Alaih)

 Dari Abdurrahman bin Auf radhiallahu'anhu bahwasanya Rasullullah SAW menyebut bulan Ramadhan seraya bersabda maksudnya: 

" Sesungguh, Ramadhan adalah bulan yang diwajibkan Allah puasanya dan kusunatkan solat malamnya. Maka barangsiapa menjalankan puasa dan solat malam pada bulan itu kerana iman dan mengharap pahala, nescaya bebas dari dosa-dosa seperti saat ketika dilahirkan ibunya"P/s:Saya berharap entri yang diberikan ini dapat menambahkan semangat kita untuk menunaikan puasa di bulan Ramadhan. Entri ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya Puasa dan tergolong dalam salah satu rukun Islam. Sesungguhnya puasa itu wajib bagi semua umat Islam. Selain itu, kita dekatkan lah diri kta kepada Allah. tingkatkan Iman kita di bulan yang mulia ini dengan memperbanyakkan amal ibadat. Jadikanlah bulan ini sebagai detik perbahan kita dari buruk kepada baik dan dari baik kepada lebih baik. Wallahua'lam....


      

Friday, July 29, 2011

Keakraban Imam Malik dan Imam Syafie

    Pada suatu hari dua ulama itu berbincang tiba-tiba datang seorang lelaki lalu Imam Syafie mencadangkan kebolehan masing-masing dengan ilmu firasat.

    "Pada firasat tuan, apakah peerjaan lelaki ini?" tanya Imam Syafie.

    "tukang besi,"jawab Imam Malik selepas membuat penelitian ke atas lelaki itu.

    "firasat saya mengatakan lelaki itu seorang peniaga," kata Imam Syafie pula.

    bagi memastikan firasat siapa yang benar maka mereka bertanya kepada lelaki itu apakah pekerjaannya.

    "Saya berniaga," jawab lelaki itu.
 
    "bukankah benar firasat saya?" kata Imam Syafie tersenyum.

     "apakah perjerjaan kamu sebelum kamu menjadi peniaga?"tanya Imam Malik pula seperti tidak mahu mengalah.

      "Tukang besi,"jawab lelaki itu.

      "Bukankah firasat syaa juga betul?" kata Imam Malik pula.

      "Sebenarnya tuan, saya berniaga besi, kerana itu firasat tuan berdua memang betul. Saya menjadi tukang besi dan saya juga memperniagakannya.," kata lelaki itu.

      Kemudian Imam Malik meminpin tangan Imam Syafie lalu membawanya berjalan-jalan di sekitar kawasan rumahnya. Selepas agak lama berjalan akhirnya mereka sampai ke kandang kuda. Di situ terdapat beberapa kuda.

     "Kuda-kuda ini adalah hadiah daripada khalifah Karun Ar-Rashid. Cuma seekor sahaja yang saya beli," kata Imam Malik.

      "Alangkah cantiknya kuda itu. Belum pernah saya melihat kuda secantik itu," kata Imam Syafie sambil menunjuk ke arah seekor kuda putih yang kelihatan bersih dan cantik.

     "Kuda itu saya hadiahkan kepada kamu," kata Imam Malik.

    Imam Syafie terkejut lalu berkata, "Saya tidak bermaksud mahu memintanya daripada tuan, kerana tuan yang lebih memerlukan kuda yang cantik itu daripada saya,"

       "Sejak kuda-kuda ini dihadiahkan oleh khalifah, saya belum pernah menunggangnya. Saya hadiahkan kepada kamu bagi memudahkan perjalanan kamu," kata Imam Malik bersungguh-sungguh.

       "mengapa tuan tidak mahu menunggangnya?" tanya Imam Syafie

       " Saya tidak sanggup menunggang kuda di atas bumi di mana tempat berehatnya Rasul kesayangn," jawab Imam Malik.

       "Sekiranya tuan tidak sanggup menunggangnya kerana menghormati jawab Rasullullah SAW, saya juga begitu," jawab Imam Syafie.


~ilmu itu cahaya.Ia tidak akan jinak kecuali hanya kepada hati yang takwa dan khusyuk~

Imam Malik yang Dermawan

Semakin hari semakin ramai yang datang berguru pada Imam Malik. Setiap kali beliau mengajar ilmu hadis, orang ramai memenuhi majlis tempat dia mengajar.

   "Guru kita Imam Malik sudah terkenal. Hidupnya tidak lagi susah kerana rezeki datang melimpah. Beliau suka memakai pakaian daripada kain yang bermutu jenis Adaniyah keluaran negeri Aden, kain Khurasaniyyah daripada kain Khurasan. dan juga kain Misriyyah keluaran negeri Mesir. Beliau juga suka memakai bau-bauan yang harum jenis kasturi dan anbar" puji Imam Asyhab bin Abdul Aziz yang menjadi anak muridnya.

     " Beliau sudah mempunyai seorang isteri dan seorang anak perempuan. Suatu ketika dahudu anak perempuannya sering menangis kerana kelaparan. Tetapi sekarang mereka sudah senang dan kaya," kata Imam Syamsuri pula.

     " tapi masih ada satu kekurangan  lagi. Beliau masih belum mempunyai rumah sendiri. Beliau dan keluarga masih menyewa di rumah kediaman Abdullah bin Mas'ud," kata Imam Asyhab.

      " Saya cadangkan kita berpakat dengan kawan-kawan berkongsi membelikan rumah kediaman untuk guru kita. Mereka tentu bersetuju kerana ramai di antara kawan-kawan kita anak orang kaya dan berharta," cadang Imam Syamsuri.

Cadangan itu memdapat persetujuan ramai. Mereka sanggup menderma duit masing-masing lalu diserahkan kepada Imam Malik supaya digunakan bagi membeli sebuah rumah. Tetapi Imam Malik tidak membelinya. Duit itu disedekahkannya kepada fakir miskin dan mereka yang memerlukannya.

    Pada suatu hari, khalifah Hisyam bin Malik mengerjakan ibadat haji ke tanah suci Mekah. Kebetulan Imam Asyhab juga turut mengerjakannya. Apabila mereka bertemu, kahlifash Hisyam bertanya kisah Imam Malik.

   " Benarkah guru kamu, Imam Malik masih belum mempunyai rumah sendiri?" tanya khalifah Hisyam.

     " Memang benar, Amirul Mukminin. Beliau masih menyewa di rumah Abdullah bin Mas'ud," jawab Imam Asyhab.

     Khalifah Hisyam terkenal dengan sifat pemurahnya. Baginda sering memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Selepas selesai mengerjakan ibadat haji, baginda pergi ke Madinah bagi menziarahi makam Rasullullah. Semasa berada di Masjid Nabi, Baginda turut mendengar Imam Malik membacakan hadis nabi kepada anak-anak muridnya.

      " Adakah tuan masih belum mempunyai rumah sendiri?" tanya khalifah Hisyam.

     "Saya menyewa rumah Abdullah bin Mas'ud, Amirul Mukminin" jawab Imam Malik.

     " Tidakkah tuan guru pernah mendengar kata-kata Rabi'ahyang juga guru tuan bahawa seorang manusia itu dinamakan manusia kerana mempunyai rumah sendiri?" tanya khalifah Hisyam.

     " Benar, Amirul Mukminin" jawab Imam Malik.

     Khalifah al-Mahdi memberikahnya wang sebanyak 2,000 dinar lalu disuruhnya membeli sebuah rumah. Imam Malik menerima pemberian itu. Seblum khalifah Hisyam pulang ke Damsyik, sekali lagi baginda menemui Imam Malik lalu berpesan supaya gunakan duit yang diberikan itu bagi membeli sebuah rumah.

    Sedang Imam Malik merancang mahu membeli rumah, dia mendapat tahu beberapa orang anak muridnya yang terdiri daripada keluarga miskin menghadapi masalah kewangan. Beliau terus mengagih-agihkan wang pemberian khalifah itu kepada mereka sehingga habis. Baginya, membantu mereka yang memerlukan bantuan itu lebih penting daripada mambeli rumah. Tambahan pula dia sudah ada rumah kediaman iaitu rumah sewanya.

rujukan: Imam-Imam yang Benar.

P/s: moga-moga sifat dermawan yang ditunjukkan oleh Imam Malik dapat menjadi pengajaran kepada kita terutamananya keluarga yang berada. Moga-moga sifat dermawan Imam Malik ini dapat dijadikan contoh kepada kita untuk menderma kepada golongan yang memerlukan. Tambahan pula pada Bulan Ramadhan Al-Mubarak ini. Tingkatkan amalan kita di bulan Ramadhan ini.. Wallahua'lam.. Selamat menyambut Bulan Ramadhan Al-Mubarak. Bulan yang istimewa.

Thursday, July 21, 2011

Imam Malik serta Hormatnya kepada Hadis Rasullullah SAW

Selepas mendapat pengiktirafan daripada tujuh puluh orang alim ulama  yang terdapat di kota Madinah, barulah Imam Malik berani membuka kelas pengajian.

   " Ibu, hari ini adalah hari pertama saya membuka kelas pengajian ilmu hadis. Doakan kejayaan saya," kata Imam Malik memohon restu ibunya.

Siti Aliyah tersenyum melihat anaknya lalu bertanya," mengapa kamu berpakaian cantik dan mengenakan minyak wangi? Adakah tujuan kamu untuk menarik perhatian orang ramai supaya datang ke kelas pengajian kamu?"

    "Tidak ibu. Saya memakai pakaian cantik serta memakai minyak wangi kerana menghormati hadis Rasullullah SAW yang akan saya bacakan di tempat pengajian nanti," jawab Imam Malik.

     " Sudahkah kamu menghebahkan kepada orang ramai yang kamu mahu membuka kelas pengajian di Masjid Nabi?" tanya ibunya lagi.

    " saya sengaja tidak menghebahkan kerana menghormati majlis pengajian guru-guru saya," jawab Imam Malik.

    " Apa maksud kamu?"tanya Aliyah lagi.

    " Saya tidak mahu mereka yang sedang belajar dengan guru-guru saya meninggalkan kelas pengajian mereka supaya datang kepada saya. Jadi saya memilih membacakan hadis berhampiran dengan makam Rasullullah SAW," jawab Imam Malik. Aliyah berpuas hati dengan jawapan anaknya lalu merestuinya.

  Apabila sampai di Masjid Nabi, Imam Malik mengambil tempat berhampiran dengan makam rasullullah lalu memulakan keas pengajiannnya dengan membacakan sebuah hadis. Orang ramai sedang menziarahi makam Rasullullah tertarik hati memdengar hadis yang dibacakan lalu duduk mendengarnya. Bilangan mereka semakin hari bertambah ramai Tidak lama kemudian datang gabenor Madinah.

 "Siapakah anak muda ini?" tanya gabenor kepada imam Masjid Nabi yang mengirinya menziarahi makam Rasullullah SAW.

      "Namanya Imam Malik. Beliau mendapat persetujuan daripada tujuh puluh orang gurunya bagi mengajar hadis," jawab imam Masjid Nabi.

  Gabenor tertarik hati mendengarnya lalu datang kepada Imam Malik yang ketika itu sedang membacakan hadis. Imam Malik terus membaca hadis itu tanpa menghiraukan kedatangan gabenor. Orang ramai bimbang sekirana meninbulkan kemrahan penguasa Madinah itu.

    " Mengapa kamu tidak menghiraukan kedatangan saya?" tanya gabenor selepas selesai Imam Malik membaca hadis.

    " Tuan gabenor, ketika tuan datang tadi saya sedang membaca sebuah hadis. Saya bimbang mendapat kemarahan tuannya," jawab Imam Malik sambil menunjuk ke arah makam Rasullullah SAW.

    Mendengar jawapan itu gabenor tidak jadi marah. Bahkan mahu menguji anak muda itu lalu bertanya beberapa soalan, "Berapakah umur kamu?" tanya gabenor.

   "tujuh belas tahun?" jawab Imam Malik.

   "Umur kamu masih terlalu muda. Tidakkah kamu berasa malu mengajar mereka yang lebih tua umurnya daripada kamu?" tanya gabenor lagi.

    " Tuan gabenor, saya sudah mendapat keizinan daripada tujuh puluh orang guru saya bagi mengajar hadis," jawab Imam Malik.

     " Mengapa kamu memilih tempatnya berhampiran dengan makam Rasullullah SAW? Apakah tujuan kamu mahu menarik perhatian orang ramai yang datang menziarahi makam Rasullullah SAW?" tanay gabenor lagi.

     " Saya memilih tempat ini kerana di sinilah Rasullullah SAW mengajar ilmu kepada para pengikutnya. Tempat ini juga sering digunakan khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab apabila mengadakan majlis ilmu. Saya mahu mengambil keberkatan daripada mereka," jawab Imam Malik.

      Gabenor Madinah berpuas hati dengan jawapan yang diberikan lalu membenarkan Imam Malik membuka kelas pengajian di situ. Sejak itu semakin ramai yang hadir. Mereka yang pernah menjadi guru Imam Malik juga turut hadir dalam majlis ilmu Imam Malik. Mereka kagum dengan kebolehan anak muda itu.

   Imam Malik sangat menghormati hadis Rasullullah SAW. Setiap kali mahu mengajar ilmu hadis beliau berpakaian kemas dan cantik. Apabila membacakan sebuah hadis beliau membacanya dengan rasa hormat dan tawaduk. Mereka yang mendengarnya juga menundukkan kepala serta mendengarnya dengan penuh khusyuk.

    Pada suatu hari sedang Imam Malik sedang membaca sebuah hadis, tiba-tiba muncul seekor lipan lalu menggigitnya. Beliau terus membacakan hadis tanpa menghiraukan kesakitanya. Apabila selesai membacanya barulah beliau berhenti lalu mengubati kesakitannya.

    " Mengapa tuan berbuat demikian?" tanya salah seorang anak muridnya.

    "Saya bersabar menahan kesakitan kerana menghormati hadis Rasullullah SAW yang sedang dibacakan," jawab Imam Malik.

 
    rujukan : Imam-Imam Yang Benar

   

Wednesday, July 20, 2011

Imam Malik & cara pembelajarannya

Seperti biasa, Masjid Nabi sentiasa dikunjungi orang ramai bagi sembahyang berjemaah serta menziarahi makan Rasullullah. Pagi itu selesai sembahyang subuh, giliran Ibnu Syibab az-Zuhri memberi kuliah mengenai hadis. Imam Malik begitu tertarik hati mendengar lalu terbuka hatinya untuk berguru dengan Ibnu Syibab az-Zuhri.

     " Ibu, saya sudah memperlaji ilmu Quran dan ilmu fikah. saya mahu mempelajari ilmu hadis pula," kata Imam Malik kepada ibunya.

     " Ibu merestui cita-cita kamu itu. Di Madinah ini ramai guru yang mengajar  ilmu hadis. Siapakah yang menjadi pilihanmu?" tanya ibunya pula.

     " Ibnu Syibab az-Zuhri," jawab Imam Malik.

     " Segeralah menemuinya. Semoga dia berlapang hati menerima kamu sebagai anak muridnya," kata Aliyah dengan gembira.

   Petang itu selepas sembahyang asar, Imam Malik bertemu dengan Ibnu Syibab az_zuhri lalu menyatakan hasratnya mehu menuntut ilmu hadis.

    " menurut sahabatku Imam Abdul Rahman al-Rai, kamu sudah dapat menhafal Quran. Menurut Rabi'ah al-Rai pula kamu sudah dapat menguasai ilmu fikah. Apakah kamu masih tbelum berpuas hati dengan ilmu yang sudah kamu pelajari?" tanya Ibnu Syibab az-Zuhri.

    "Saya ingin mempelajari ilmu hadis pula. Sekiranya ilmu itu belum dipelajari, saya rasa hidup ini belum lengkap. Jadi saya mahu berguru dengan tuan. Terimalah saya sebagai anak murid tuan," jawab Imam Malik lalu menyatakan kesungguhan untuk mempelajari ilmu hadis.

    Melihat kesungguhan Imam Malik itu, Ibnu Syibab az-Zuhri tidak keberatan menerima permintaannya. Malah dia berasa gembira Imam Malik memilihnya menjadi gurunya. Keesokan harinya, Imam malik memulakan pembelajarannya. Tetapi dia datang dengan membawa seutas tali. Setiap kali memdengar gurunya membaca sebuah hadis, dia membuat satu simpulan pada tali itu bagi memudahkan dia mengingatinya. Perbuatan Imam Malik itu menimbulkan rasa hairan pelajar yang lain lalu mengadukan kepada guru mereka.

   "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Ibnu Syibab az-Zuhri.

   " saya sedang belajar," jawab Imam Malik.

   " Saya lihat kamu asyik bermain tali," kata Ibnu Syibab az-Zuhri lagi.

    " Saya sedang menghafal hadis-hadis yang tuan bacakan" jawab Imam Malik.

    " Bagaimana kamu melakukan?" tanya Ibnu Syibab az-Zuhri lagi.

    "Setiap kali saya mendengar tuan membaca sebuah hadis, saya menghafalnya lalu saya buat satu simpulan pada tali ini, dengan itu memudahkan saya mengingatinya," jawab Imam Malik.

 Bagi menguji kebenaran kata-kata Imam Malik itu, Ibnu Syibab az-Zuhri menyuruh Imam Malik membaca sebuah hadis yang baru dibacanya. Imam Malik membacanya dengan lancar tanpa sepatah huruf pun yang tinggal. Semua kagum dengan kelebihan Imam Malik.

Pada suatu hari, Ibnu Syibab az-Zuhri membaca sebanyak 30 buah hadis secara terus menerus. Imam Malik dapat menghafalnya sebanyak 29 hadis sahaja. Dia berasa susah hati lalu bertanyakan kepada kawan-kawannya. Tetapi mereka juga tidak sempat menyalinnya.

     " Bolehkah tuan mengulangi semula hadis-hadis yang dibacakan semalam?" tanya Imam Malik pada keesokan harinya.

     " Bukankah saya suruh kamu hafal hadis-hadis yang saya ajar?" mara Ibnu Syibab az-Zuhri.

     " Saya hanya menghafal 29 hadis tetapi terlupa sebuah hadis," jawab Malik.

     " sekiranya begitu cuba bacakan hadis-hadis yang kamu sudah hafal," pinta Ibnu Syibab az-Zuhri.

Imam Malik mengeluarkan tali yang disimpulnya. Kemudian dia membaca hadis yang dihafalnya satu demi satu berpandukan pada simpulan tali itu sehingga selesai 29 buah. Barulah Ibnu Syibab az-Zuhri tahu hadis mana yang belum dihafal anak muridnya itu.

Sejak itu ramai yang cuba meniru cara Imam Malik menghafal hadis dengan menggunakan simpulan tali tetapi mereka tidak berjaya. Mereka juga bertanyakan rahsianya namun Imam Malik sendiri tidak dapat mengjelaskannya.

    "Sesungguhnya saya sangat menghormati serta mencintai hadis-hadis Rasullullah SAW. Setiap kali mendengarnya saya tumpukan sepenuh perhatian hingga seolah-olah dada saya terbuka bagi menerima kemasukan hadis-hadis itu lalu terus melekat dalam ingatan saya," beritahu Imam Malik.

Wednesday, July 13, 2011

Kebijaksanaan Imam Abu Hanifah

Semasa berada di Madinah, Imam Abu Hanifah lebih suka beriktikaf di Masjid Nabi. Kerana namanya sudah terkenal, penduduk Madinah meminta beliau mengadakan kuliah agama. Imam Abu Hanifah mengajar mengikut ijtihadnya sendiri. Manakala ulama-ulama pula tidak bersetuju dengan beberapa pendapat Imam Abu Hanifah, antaranya mengenai sembahyang jemaah. Menurut Imam Abu Hanifah, memadai imam sahaja yang membaca Al-Fatihah, makmum tidak payah membaca Al-Fatihah. Fatwa Imam Abu Hanifah itu menjadi perbualan ramai. Ada yang bersetuju dan ada juga yang tidak bersetuju.. Bagi mengatasi kemelut itu,  penduduk Madinah meminta ulama-ulama mereka berbahas dengan Imam Abu Hanifah. Mereka melantik 10 orang ulama Madinah bagi berbahas dengan Imam Abu Hanifah.

  " Imam Abu Hanifah, kami datang mahu berbahas dengan tuan mengenai pendapat tuan yang mengatakan bersembahyang berjemaah dengan hanya imam yang  membaca Al-Fatihah. Sedangkan hadis nabi mengatakan bacaan al-Fatihah itu wajib dalam sembahyang," kata salah seorang kumpulan ulama Madinah itu.

    " Saya tidak menolak hadis itu  tetapi menolak perawi  hadis itu.  Saya pernah berguru dengan Ibnu Mas'ud yang pernah hidup pada zaman Rasullullah. Beliau mengatakan mereka yang baru memeluk Islam dan belum hafaz bacaan al-Fatihah juga mendirikan sembahyang di belakang Rasullullah. Kerana itu saya berfatwa memadai imam sahaja yang membaca Al-Fatihah," kata Imam Abu Hanifah lalu membentangkan hujah-hujah yang lain.

    Seramai 10 orang ulama Madinah itu  tidak berpuas hati dan tidak dapat menerima pendapat Imam Abu Hanifah itu. Selepas agak lama berdebat akhirnya Imam Abu Hanifah pun berkata, " perdebatan ini sungguh tidak adil kerana kamu datang dengan 10 orang orang melawan saya seorang. Kamu pula ulama-ulama yang hebat sedangkan saya oang biasa sahaja. Kerana itu kamu pulang dahulu kemudiam bicang siapa yang menjadi wakil kamu bagi berdebat dengan saya."

    "Baiklah kami setuju," kata mereka lalu pulang.

     Kemudan mereka berbincang bagi memilih siapa dalam kalangan mereka yang paling layak berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Berlaku pertengkaran sesama mereka kerana masing-masing mahu menjadi wakil. Akhirnya tercapai juga kata sepakat lalu memilih seorang yang paling tua dalam kalangan mereka.

    Keesokan harinya, sekali lagi 10 orang ulama itu datang menemui Imam Abu Hanifah. Kemudian salah seorang daripada berkata," Kami sudah mencapai kata sepakat melantik salah seorang di antara kami menjdai wakil bagi berdebat dengan tuan." 

    " Adakah dia yang paling tua dalam kalangan kamu?" tanya Abu Hanifah lagi.

      "Benar dia yang paling tua dalam kalangan kami," jawab salah seorang daripada mereka.

     " Adakah dia yang palik warak?" tanya Imam Abu Hanifah lagi.

      "Benar dialah yang paling warak dalam kalangan kami."

      " Adakah dia yang paling fasih lidahnya?" 

      "Memang benar lelaki ini paling fasih lidahnya di antara kami."

       "Wakil kami itu adalah orang yang paling alim di antara kami."

    Imam Abu Hanifah tersenyum lalu berkata, " Kamu sudah memilih salah seorang di antara kamu  menjadi wakil. Adakah kamu akan terima apa  sahaja yang dia perkatakan?"

       " Benar tuan sebab dia yang paling layak, sebab itu kami sudah sepakat melantik dia," kata salah seorang kumpulan ulama Madinah itu.

       " Begitu juga dengan sembahyang. Imam itu dilantik daripada persetujuaan orang ramai. Dia yang paling tua umurnya, paling baik pekertinya, paling berilmu pengetahuan dan paling fasih lidahnya membaca Al-Fatihah. Apabila kamu sepakat melantik seseorang menjadi imam, cukup dia seorang yang menbaca al-Fatihah seperti yang kamu sepakat melantik melantik dia menjadi wakil dan bersetuju dengan apa yang diperkatakan," kata Imam Abu Hanifah.

 Akhirnya 10 ulama Madinah itu bersetuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah bahawa apabila sembahyang jemaah, cukup sekadar imam yang membaca Al-Fatihah.


rujukan: Imam-Imam yang Benar

Halalnya Makanan Abu Hanifah

Pada suatu hari seorang sahabatnya mengajak Imam Abu Hanifah makan di rumahnya. Mereka memasak gulai ikan dengan hrapan ulama terbilang itu berselera memakannya. Tetapi Imam Abu Hanifah langsung tidak menyentuh gulai ikan itu.

   "Tuan, mengapa tidak memakan ikan ini? Bukankah ia halal dan berkhasiat?" tanya tuan rumah.

    "Saya menahan diri daripada memakan ikan selama 6 tahun. Hingga sekarang tempoh itu masih belum cukup," jawab Imam Abu Hanifah.

    " Mengapa tuan berbuat begitu?" tanya tuan rumah.

  Menurut Imam Abu Hanifah, beberapa tahun sebelum itu orang ramai kecoh kerana kehilangan kambing peliharaan mereka. Setiap hari ada sahaja kambing yang hilang. Pada suatu hari semasa dalam perjalanan  pulang ke rumah, Imam Abu Hanifah melalui sebuah kawasan belukar lalu terdengar suara orang sedang bergelak ketawa. Dia mengintai dari mana datangnya suara itu. Dilihat beberapa orang lelaki sedang menikmati daging kambing panggang. Kemudian sisa-sisa mekanan itu dibuang ke dalam sungai.

     Imam Abu Hanifah segera bertanya kepada seorang nelayan berapa lamakah umur seekor ikan sejak menetas dari telus ibunya. Jawab nelayan, selama enam tahun umur ikan itu. Lalu Imam Abu Hanifah menahan dirinya daripada memakan ikan selama enam tahun kerana takut termakan ikan yang termakan sisa-sisa makanan daripada pencuri kambing itu.


rujukan: Imam-Imam Yang Benar

Tuesday, July 5, 2011

Kisah Imam Abu Hanifah dengan Abu Ayyub

Petang itu selepas selesai mengajar, Imam Abu Hanifah berjalan pulang ke rumahnya. Di pertengahan jalan dia bertemu dengan Abu Ayyub, seorang saudagar yang kaya. Kebetulan anaknya belajar dengan Imam Abu Hanifah.

    " Tuan Imam Abu Hanifah, sejak anak saya belajar dengan tuan sikapnya sudah berubah. Sekiranya dahulu dia seorang yang degil, sekarang sudah menjadi anak yang hormat ibu dan bapa. Dia juga dapat menghafaz Quran. Saya berasa terhutang budi kepada tuan," kata Abu Ayyub dengan wajah gembira.

    " Semuanya itu dengan izin Tuhan serta doa daripada kamu juga. Sesungguhnya doa-doa daripada ibu bapa  pada anaknya dimakbulkan Tuhan," kata Imam Abu Hanifah pula.

    " Tuan Imam Abu Hanifah, sebagai tanda bersyukur dan ucapan terima kasih saya pada tuan, sudilah menerima pemberian daripada saya ini," kata Abu Ayyub sambil mengeluarkan satu uncang duit dari poket jubahnya.

     " Di dalam uncang ini ada dua ribu dinar. Saya hadiahkan kepada tuan dengan hati yang ikhlas," kata Abu Ayyub lalau menghulurkan duit itu kepada Imam Abu Hanifah.

     " Saya menerima pemberian tuan ini, tetapi bukan untuk diri saya. Duit ini akan saya  gunakan bagi membantu pelajar miskin yang kurang bernasib baik," kata Imam Abu Hanifah.

     " Tuan Imam Abu Hanifah, duit ini saya beri kepada tuan sebagai hadiah. Mengenai pelajar miskin itu, saya sanggup membiayainya. Tuan senaraikan nama-nama mereka dan saya akan membantunya," kata Abu Ayyub.

      Imam Abu Hanifah mengucapkan terima kasih atas keihklasan saudagar kaya itu membantu pelajar-pelajar yang miskin.

      Kemudian Imam Abu Hanifah bertemu pula dengan Imam Abu Zar yang sedang mengajar anak-anak membaca Quran. Beliau bertanyakan mengenai Hammad yang belajar mengaji dengannya.

     " Hammad seorang anak yang cerdik. Pada hari ini dia sudah dapat menghafaz surah Al-Fatihah,"  beritahu Abu Zar sambil memuji Hammad.

     Imam Abu Hanifah gembira mendengarnya. Beliau menyeluk saku mengeluarkan duit sebanyak 500 dirham lalu diberikan kepada Imam Abu Zar.

    " Ini adalah hadiah daripada saya kerana tuan mengajar anak saya membaca surah Al-Fatihah," kata Imam Abu Hanifah.

    "Tuan, jumlah ini terlalu banyak. Sedangkan saya mengajar secara sukarela tanpa meminta apa-apa upah," kata Imam Abu Zar apabila diberikan 500 dirham.

    " surah Al-Fatihah yang kamu ajar kepada anak saya itu jauh lebih berharga daripada duit sebanyak 500 dirham," kata Imam Abu Hanifah.

    " Tuan, pahala yang saya dapat kerana mengajar Hammad membaca Al-Fatihah itu jauh lebih bernilai daripada yang tuan berikan," Kata Imam Abu Zar lalu menolak pemberian Imam Abu Hanifah.

Saturday, July 2, 2011

Kejujuran Imam Abu Hanifah

Pada suatu hari, seorang perempuan datang menemui Abu Hanifah dengan membawa sehelai baju sutera peninggalan bekas suaminya. Menurut perempuan itu dia memerlukan duit dan sanggup menjual baju arwah suaminya itu.

     " Baju ini sangat cantik. Berapa harganya?" tanya Abu Hanifah.
     " Sepuluh dinar" jawab perempuan itu.
     "Janganlah bergurau kerana baju ini jauh lebih mahal harganya daripada yang kamu sebutkan itu," kata Abu Hanifah.
     " Sekiranya begitu, saya naikkan harganya menjadi 20 dinar" kata perempuan itu.
     " naikkan lagi harganya" kata Abu Hanifah.
     "Baiklah, saya naikkan menjadi 30 dinar"
     " Naikkan lagi harganya"

Perempuan itu rasa seperti dipermainkan lalu berkata, " Kamu terkenal sebagai peniaga kain yang baik dan jujur tetapi mengapa kamu hendak memperolok-olokkan saya?"

      " saya tidak bermaksud begitu. Sesungguhnya baju kamu itu lebih mahal dari harga yang kamu tawarkan," kata Abu Hanifah.
      " Baiklah, pada pendapat tuan berapa harga baju ini?" tanya perempua itu.
      " lebih 40 dinar," jawab Abu Hanifah

Perempuan itu seperti tidak percaya. " saya akan jualkan baju ini sekiranya ada yang mahu menbeli walaupun dengan harga 10 dinar"katanya

Tiba-tiba datang seorang lelaki yang berhajat mahu membeli baju. Selepas puas melihat baju-baju yang ada dikedai itu, dia ternampak baju yang masih dipegang oleh perempuan itu.
     
      " saya tertarik hati membeli baju ini. Adakah kamu mahu menjualnya?" tanya lelaki itu.
      " berapa harga yang tuan sanggup bayar?" tanya perempuan itu.

selepas membelek-belek baju itu, lelaki itu pun bekata. "saya sanggup membelinya dengan harga 50 dinar"

     Dengan rasa gembira, perempuan itu menjual baju itu. Kemudian dia bertanya kepada Abu Hanifah, " Sekiranya tuan membeli baju ini dengan harga 10 dinar, tuan dapat menjualnya dengan harga 50 dinar. Tuab keuntungan yang banyak tetapi mengapa tuan tidak melakukannya?"

      "Saya lebih suka bersikap jujur dalam perniagaan," jawab Abu Hanifah.

    Kisah ini tersebar di kalangan orang ramai. Ramai peniaga yang mahu mencontohi cara Abu Hanifah yang tidak menipu dalam perniagaan. Dia menjadi contoh kepada peniaga yang lain. Sikap Abu Hanifah yang jujur dalam perniagaan itu menarik lebih ramai lagi pelanggan bagi berkunjung ke kedainya.

Sebab Timbulnya Mazhad

Pada masa Nabi Muhammad s.a.w hidup tidak timbul perselisihan pendapat di kalangan umat Islam kerana boleh merujuk terus kepada baginda. Tetapi setelah baginda wafat pada 2 Rabiul Awal tahun 11 hijrah atau 8 Jun 632 M, maka wujud perbezaan pandapat di kalangan umat Islam. Akibat perbezaan pendapat itu maka tercetus perang Jamal dan perang Siffin yang mengorbankan ramai umat Islam. Ekoran itu wujud kaum Syiah dan Khawarij. Kemudian muncul fahaman Muktazilah yang diketuai Washil bin Athak dan Umar bin Ubeid. Kemudian muncul fahaman Qadariyah dan Jabariyah.

Akhirnya muncul pula fahaman Ahli Sunnah Waljamaah yang diketuai Syeikh Abu Hasan Asyaari dan Syeikh Abu Mansur al Maturidi. Di bawah ini dinyatakan perbezaan fahaman-fahaman tersebut:

1. Kaum Syiah, kaum yang melebih-lebihkan memuja Saidina Ali bin Abi Talib. Malah dikatakan mereka tidak ngakui Khalifah Abu Bakar as Siddiq, Umar al Khattab dan Uthman Affan. Namun fahaman Syiah berpecah kepada 22 aliran.

2. Kaum Khawarij, kaum yang sangat membanci Saidina Ali bin Abi Talib malah ada yang mengkafirkannya. Mereka sanggup membunuh Saidina Ali bin Abi talib dan keluarganya. Mereka tidak sependapatdan berpecah kepada 22 aliran.

3. Kaum Muktazilah, kaum ang berfahaman bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kerana itu manusia berkuasa ke atas dirinya sendiri. Baik dan buruk bergantung kepada pilihan sendiri. Mereka berpendapat manusia tidak boleh melihat tuhan walaupun didalam syurga.Mereka berpendapat syurga dan neraka berserta penghuninya tidak kekal. Israk Mijrak Mabi Muhammad s.a.w berlaku dengan roh sajaha. Fahaman Muktazilah berpecah kepada 20 aliran.

4.Kaum Mujriah, mereka berpendapat sesiapa yang sudah Islam dan beriman jika melakukan maksiat tetap masuk syurga seperti orang kafir yang membuat kebajikan tetap masuk neraka.

5. Kaum Najariah, mereka berpendapat manusia melakukan sesuatu perbuatan sudah ditentukan tuhan. Mereka juga mengatakan sifat tuhan tidak ada.

6. Kaum Jabariyah,mereka berpendapat untung nasib seseorang setiap orang sudah ditentukan sejak azali lagi. Manusia tidak mempunyai daya dan upaya untuk mengubahnya. Contoh, seseorang itu sudah ditentukan tempatnya di syurga ataupun neraka.

7. Kaum Musyabbihah, mereka berpendapat tuhan juga bersifat seperti manusia, ada tangan, mata, kaki, duduk di atas kursi dan sering turun naik antara langit dan bumi.

Mazhad yang Empat

Empat imam besar iaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal (Mazhad Hambali), Imam Muhamad bin Idris  atau Imam Syafie (Mazhad Syafie), Imam Abu Hanifah (Mazhad Hanafi) dan Imam Malik (Mazhad Maliki) harus diketahui riwayat hidupnya oleh umat Islam terutama Ahli Sunnah Waljamaah.

Empat Imam Besar itu menjadi terkemuka kerana mereka ulama bebas yang tidak terikat dengan sesiapa dan tidak pula terasa terhutang budi kepada sesiapa(pemerintah).

Perbezaan pendapat di kalangan mereka hanya berkisar dalam masalah furu' atau cabang hukum agama yang berhubung dengan urusan muamalat atau yang berkait dengan kepentingan masyarakat. Keempat mazhad tidak berselisih dalam urusan pokok agama kerana mereka tetap berpegang kepada al-Quran, hadis, dan sunnah rasul-Nya.

 Keempat imam besar ini sama-sama menentang amalan bidaah atau yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Mereka juga tidak memaksa pengikutnya supaya bertaklid kepada mazhad masing-masing tanpa menyelidik nas yang diambil bagi merumuskan sesuatu fatwa atau masalah.

Imam Syafie contohnya menasihatkan pengikutnya supaya tidak teragak-agak menolak pendapat jika ada nasdaripada Al-Quran atau hadis yang sahih berlawanan dengan pendapatnya.

Timbulnya mazhad-mazhad itu apabila umat Islam tidak lagi berpengang kepada Al-Quran dan hadis pada masa itu. Maka tampil Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafie, Imam Hambali memimpin umat Islam. Keempat-empat mazhad besar itu semuanya berpegang pada akidah Ahli Sunnah Waljamaah.

Sabda Rasullullah s.a.w yang bermaksud "Demi Allah yang jiwa  Muhammaddi tangannya akan berfitrah umatku sebanyak 73 fitrah. Hanya satu masuk syurga dan yang lain masuk neraka. Sahabat bertanya siapakah itu ya Rasullullah? baginda menjawab Ahli Sunnah Waljamaah"

Tuesday, May 10, 2011

different between bacteria and virus

the most obvious different between bacteria and virus lies in their respective sizes. Bacterium is must more bigger then virus. However, the most important different between them is that bacteria are life forms that can reproduce independently, whereas viruses are dependent for their reproduction on living host cell.

    It is also the case that viruses only have one kind of nucleic acid, and their genotype only exist as DNA or RNA. Bacteria, on the other hand are like higher life forms in the store all their genetic information in their DNA and also contain various kinds of RNA that fulfill other functions.

    Bacteria are easier to combat than various since they can be killed with antibiotics, which interrupt the cell's metabolism. Viruses, however use the host's cell metabolism, which is why antibiotics don't stop them. So, far only a handful of drugs have been developed that are effective against viruses.

some of people usually hard to differentiate what is virus and what is bacteria. So, this is a little information from the book that I want to share about virus and bacterium. virus are more harmful than bacteria. So, beware!!


       

Juice in the coconut is for what?

    Coconut juice, or coconut or the more precise is liquid from the coconut tree seeding. The sweet, almost transparent liquid is full of nutrient, containing oil, sugar, water, vitamins and mineral, including potassium, phosphorus and selenium. As the fruit is the less water it will contain. Coconut water is sterile and can therefore be used in the emergency as a substitute  for serum and injected directly into a vein in case where there been a major blood loss.

    Well, this one of the interesting fact, who know coconut water give much more benefits for us. So, try to drink it, it much more better then other water.

Monday, April 18, 2011

Can we believe in love at first sight?

love at first sight is not, in fact, just some cliche from the world of romantic novel and films- it really does happen. Experiment conducted by behavioural scientists have even shown that the so-called first sight has to last for around 30 second, but not much longer than that. the critical 30 second is long enough for us to decide whether we are interested in the person in question or not.it is enough time for a fairly long period of eye contact, or for the exchange of a few sentences. If a woman likes man, she may offer more 'filler' sounds like 'ah' and 'oh'. this also something that men tend to do when they find a woman attractive, but only if the man in question is not shy.

~first love really exist~ so, much important yeah.

                                                           ~love and love and love~

p/s: perasaan kasih sayang itu fitrah, tp, jgn gunakan kasih sayang itu untuk memuaskan nafsu seranah.
    ~carilah cinta yang utama, maka akan mendapat cinta yang pertama~ wasalam...

Tuesday, April 12, 2011

How do dolphins sleep?

biologist observing both wild and captive dolphins have notices that they swim around in circles when they asleep. They can do this because only half of their brain sleeps at any one time. Researchers suspect that this behaviour serves to keep individual members of a group together. When dolphins are awake, they communicate by making whistling sounds which enable them to find one another easily. But when they are asleep, such sound could easily draw unwanted attention from predator. However, if all the member of the group swim steadily and silently around in circle, they can still stay together but without attracting uninvited visitors.
                    
                                                                copied from internet
                                                    
there no picture of dolphin that sleep, so, i'm just upload this kind of picture.
p/s: just for general knowledge.

How do plant and animal survive the chill of winter?

living things have develop a range of strategies to help them survive the cold of winter. Many plants shed their leaves for winter and so begin a period of dormancy or rest. Animals, too, have a range of different ways of dealing with winter. Some migrate to warmer climates to escape the cold while others hibernate. For many, however, there is no let-u[p in the struggle to survive. Life must go on, whatever the weather.

p/s: 'life must go on, whatever the weather', see that for animal and plant. But, for us that life must go on too but with different way. whatever happen to us, either it a good thing or bad thing. we must always be strong.
I remember a phase that said ' If I fail, I will try again, and again, and again until it complete success'.

Saturday, April 2, 2011

Why do dead fish float upside down?

like all living creature. gases build up inside a fish's body when it dies, and this keep it afloat in the water. These gases collect mainly in the abdominal cavity, which is on the underside of the fish. When this happens, the lighter, gas-filled abdomen becomes buoyant and the more compact back forms the centre of gravity, with the result that the fish is turned upside down. It is only when the decomposition is further advanced that the gases are released, and the fish sinks.

Tuesday, March 29, 2011

For the future doctors, this is the basic thing you must know.. hihi...

1) how many gene does a human being have?
    the human genome, with its  3.2 billion DNA building blocks, has now been completely decoded. Only 3% f the DNA contains genes that serve as recipes for the building proteins. A few year ago, the numbers of human genes was through to be 100,000 but we know that it is about 25,000.
                                                        this is the sample of DNA
2) How large the human cell?
     the human body has more than 200 cell type in range of sizes. Most have a diameter of between 20 and 50 micrometer. at 120 micrometers, the ova is the thickest, and spermatozoa are the thinnest, with a diameter of only 3 micrometers. The longest are the spinal nerves, which can form branches of up to 1 m in length.
                                                         microscopic human cell
3) How rapid does food pass through the intestines?
     the length of time takes for the meal to make its journey through the 8 m or so of the intestine depends on what was it in. Fat and roughage are the contents that have the most influence on the amount of time food spent in the stomach and the rate at which it is transported  on from there. Speeds of between 20 and 40 mm a minute are achieve  in the small intestine. On average, it take two to three days for the undigested  element of our diet to complete the journey from mount to anus.


4)How much water does the human body contain?
     The human body as the whole is made up of 60-70% water. The highest water content-99%- found in the vitreous body of the eyes. Lymph  and blood contain 96% wan 88% respectively. The least amount of water- even less than in bones (13%)- is contained in tooth enamel a mere 0.2%.


5) How many bone are there in the human skeleton?
     the human body has about 206 bones, but it is possible for it to have more. Some people, for example, have an addition, 13th set of ribs or-in every case- more than 10 fingers and toes. About half of all our bones found in our feet and hands. New born babies have about 350 bones, several of which fuse together later in life.
                                               human skeleton, calculate it our self.
6) How many sperm does man produce?
     it takes about 70 days for the mature sperm to develop from it precursor cell. About 1000 sperm per  second are produce in the testicle which amounts to 100 million sperm each days, pf which unused sperm are broken down. A milliliter of the seminal fluid contains about 60 million sperm. After sexual intercourse they just have 3 days to reach ovum before they die.
                              this just a sample of testis, the place where sperm is produce
7) How many muscle does human being have?
   A human being have more than 600 muscle, which make up 40% of men weight and 30% of a women's. The largest muscle is the broad latissimus dorsi back muscle, and the smallest is attached to the stapes, or stirrup ossicle, in the middle ear.
                                                    wow, a lot of muscle, how to count it? possible!!
8) How many cell does cells does blood contain?
      in the adult 51 of blood, there is 50 million white blood corpuscle, 1.5 trillion blood platelets and 25 trillion red blood corpuscles- together representing one quarter of the body's total number of cell. More than 2 million red blood corpuscles are produces in the bone marrow every second. If they were laid end to end, they would stretch a distance of 192500 km
                                
9) What is the output of the heart?
     During the low level of physical activity the heart pumps 4-5 liters of blood per minutes, 0r 6000-7000 liters a day. Some 140-300 ml go into the heart ventricle, 70-130 ml of which are pumped out of every heartbeat. By the time we reach the age of 70, out heart will have beaten about 2.5 billion time and pumped 160 million liters of blood.
                                                   never stop pumping until we die!! 


daripada article ini, dapat juga melihat kebesaran Ilahi, Ya Allah, Engkau telah mencipta manusia-manusia dengan sempurna. Hanya Engkau yang dapat mencipta manusia dengan sehebat ini. Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui tentang penciptaan manusia ini. Allahuakbar!!

Can we imagine pain?

    The causes of some pain are unknown. In the past, these were explain as symptoms of psychological disorders. However, we know that chronic pain can lead to changes in the central nervous system. Sufferers develop a sort of pain memory, so that they continue to feel pain, even when the original trigger has long since disappeared. This helps to explain why some people develop hypersensitive reactions to harmless minor irritations.
    The phantom pain that some people claim to feel in a part of the body that have been amputated may be result of a region of the brain recalling earlier pain signal. In the absence of these earlier signal, other signal produce same feeling of pain. Medication or electrical stimulation can help the brain to forget previously experienced pains.

END

Monday, March 28, 2011

Why are human most comfortable at 22'C? Why not at 37'C?

ye x ye jgk eh.. why human most comfortable at 22'C? why not 37'C? it's at 37'C we already achieve equilibrium? body temperature 37'C, so, we must be comfortable at 37'C, not at 22'C...
ok, this is the fact:
 'most of us cling to the habit of wearing clothes. Clothing helps us retain body heat, some of which must be dissipated in order for us to feel comfortable in warm environments. Uncovered parts of our body usually radiated enough heat to meet the ambient air temperature halfway, if we are fully clothes at 22'C, the undercover hands, ears and face will radiated only a small portion of our heat, but enough to make us comfortable. Nude at 22'C we could feel cold, for our bodies would give off too much heat. Humidity and wind also affect our comfort level. The more humid the air, the greater ability it has to absorb heat. Wind can also wreak havoc with our comfort level.It hastens the flow of the heat radiated and then constantly moves the air away slightly cooler air to replace it'.
it's I take the correct fact? so, now we know why. this all because of our surrounding environments.
so, now, take a deep breath because you already achieve equilibrium even you know your surrounding temperature is different with your body temperature. huhu...

Sunday, March 27, 2011

Why do we blush when we are embarrassed?

we turn red when our blood vessel in our skin expand. This can occur after physical effort, or when it's hot, because it enables the body to lose heat. It also occurs if we are angry or in unpleasant or embarrassing situation, because stress hormones cause blood pressure to rise, which increase the blood supply to the skin, showing up particular on the face and neck. Blushing caused by embarrassment only last for a few second and is often barely  noticeable. However, some people have a stronger reaction and for reasons that are still unclear, the increase blood flow continues for longer periods. Fear of blushing can make the problem even worse. This phenomenon which called ERYTHROPHOBIA can be treated by psychotherapy, relaxation therapy, medicine or a last resort, surgery.

huhu, i have a friend, even he not embarrassed but, his face always pink@red. huh.. we call him 'pink'!!

Why don't people in old photograph smile?

Hahaha... it seem funny..  yeah.. sometimes, we also think about it. why people in old photograph don't smile? 
ok, this is some of the fact: jeng,jeng,jenggggggg..
    " nineteenth-century photographic material were nowhere near as light sensitive as today 's films. This mean instead of the fractional second exposure we take for granted, the pioneer photographers needed several minutes to properly set an image on a sensitised plate. while the shutter was open.(the first camera had no shutter. a cap was placed over the lens and the photographers would remove it to begin the exposure and replace it when the time was up.) Holding a smile for that length of time can be uncomfortable; that why they seen the same sombre look on early portraits. That's what a relaxed face look like".

   hhaha... this is good, so then. we are lucky because don't have camera that not wait for a long period for a exposure. huh.. don't believe me? here some fact:
       'a good portraitist will not ask subject to smile and have them hold it even for more than a few secong, as the smile start looking force. With the long exposure of old, the smiles would look phony and detract from the photo. Look at your in the mirror with a 30-second smile on your self '. 

now, believe it? huhu...

Saturday, March 26, 2011

Why do women put perfume on their wrist?

Yeah, why they put on their wrist? not on their hands,arms,underarms? what do they know that men don't know? huh... women is special. Ok, it a cursory poll of some females indicated that they most of them had no idea why they put perfume on their wrist.
     This is the fact:
              " women put some perfume on their wrist because there is a pulse point there. Pulse point are located                                        wherever the pulse of the heartbeat is closest to the surface of the skin. The heat generated by the pulse point with intensity a perfume's impact"  
 
 Now we use our logical thinking, wrist is the most suitable place, it easy for women to smell it. how can they put it other place it just can easily to be smell. It seem difficult if they put it other place. Just imagine our self when they put a perfume to other place. Hahahahaha...


                                                           Have our own collection k... 

What are QUASARS?

Quasars are among of the brightest object in the universe, radiating more energy than entire galaxies. After speculating for years about a mysterious nature of quasars, astronomers now know that they are located at the heart of some galaxies. They draw their own energy from enormous black hole which has masses billions of times greater than that of our sun/ Like cosmic vacuum cleaner these gravitational monsters suck up matter fro their surrounding, releasing unimaginable quantities of energy in the process.

END!!

                                                                      image of quasars

Is yawning infection?

Unborn babies yawn in the womb. Children and adults don't just yawn when they are tired or bored, but also before becoming active. We yawn when we go to sleep and when we wake up. The actual cause of yawning remains a mystery, and experiments with oxygen masks have shown that it has nothing to do with the lack of oxygen. It seems likely what yawning in the social signal that invites others to join in with whatever we want to do, whether it's some communal activity or simply going to yawning will do the same, so yawning really is infections. People who find it very easy to empathise with other are among the most infected.

see, make us becoming active.So, to become more active we must yawn frequently... Hahahaa... happy yawning k!! hihi...

Thursday, March 3, 2011

Kenyataan Sains Dalam Al-Quran Bahagian 2

                     Alam yang Berkembang
       Menerusi kajian yang dijalankan terhadap galaktik, para saintis menetapkan bahawa ala mini mengalami perkembangan. Dalam konteks ini Al-Quran menegaskan:
               
       Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaaan kami (dalam bentu binaan yang kukuh rapi). Dan sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga. ( Surah Al-Dzaariyat)
      
Ungkapan “sama’a” bermaksud “langit” manakala “musi’un” merupakan ungkapan dari kata perbuatan “awsa’a” bermaksud “meluaskan dan mengembangkan”. Di mana teks sains ini diterangkan dengan jelas menerusi Stephen Hawkin’s, A Brief of Time.


        Keseluruhan Langit Suatu Ketika Dahulu Merupakan Asap
     
       Al-Qur’an menyatakan bahawa kejadian langit bermula dari asap. Ia menerusi ayat yang bermaksud:
           
Kemudian Ia menunjukkan kehendak kearah (bahan-bahan) sedangkan langit itu masih berupa asap(al-dukhan) : (Surah Fussilat 41)
       
            Kajian sains kini bersepakat bahawa kejadian langit adalah sebagaimana yang dinyatakan Al-Quran. Istilah ‘asap’ di atas sesuai sebagai penerangan terhadap komposisi ‘gas panas’ yang wujud sebelum berlaku perkembangan kejadian langit. Para astronomi turut menyatakan pembentukan bintang mesih berlaku kesan daripada kewujudan asap/gas tersebut.

          Berapa ramai tokoh saintis moden yang dibantu dengan peralatan canggih , satelit, teleskop, mikroscop dan komputer mengambil tenpoh yang bukan sekejap bagi memperolehi maklumat yang sedemikian. Adakah diterima akal individu yang hidup 1400 tahun dahulu serta tidak tahu membaca (al-ummi) dapat menghasilkan kitab suci yang mengadungi begitu banyak fakta sainstifak.

         Ini merupakan satu bukti yang mengesahkan bahawa Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan oleh Allah S.A.W. 

Kenyataan Sains Dalam Al-Quran

    Al-Quran mengandungi banyak maklumat mengenai masa lampau yang tidak diketahui pada zaman Nabi Muhammad S.A.W serta sejarawan peringkat pertama abad ke-20. Dalam Al-Quran, terdapat bayak kenyataan mengenai keajaiban sains yang baru dapat dibuktikan melalui kajian amtaranya, kejadian alam, biologi, embriologi, astronomi, fizik, geografi, climatologi, perubatan sejarah, kehidupan laut dan  sebagainya.

SEJARAH:
Bandar Iram yang pupus:
     
      Iaitu Bandar “Iram” yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya,(sesuai dengan penduduknya)_ surah Al-Fajr 89:7
      
Kewujudan Bandar Iram tidak diketahui oleh sejrawan dunia sehingga tahun 1973. Bandar yang pupus ini terletak bersebelahan Bandar purba Ebla yang dimana penemuan papan batu di Ebla menjadi bukti bahawa penduduknya pernah mengadakan urusan perniagaan dengan penduduk Bandar Iram. Perjelasan lanjut perkara ini diperoleh daripada majalah “National Geographic December 1978”. Kewujudan Bandar Iram hanya disebut dalam Al-Quran. Begitu asing Bandar Iram sehingga beberapa Ilmuan Tafsit menganggap penyebutan Bandar Ira ini menerusi Al-Quran hanya suatu kiasan atau merujuk kepada seorang lelaki yang tinggi bukan sebuah Bandar.

Geografi:
Menerusi karyanya “Earth” oleh professor Emeritus Frank Press menyatakan bahawa gunung ganang bukan sahaja terletak tinggi dari pemukaan bumi malah mempunyai akar di bawahnya. Oleh itu, gunung ganang dibentuk laksana ‘pasak’ perkara ini menyamai kenyataan Al-Quran terhadap gunung-ganang. Ini dibuktikan melalui Al-Quran:
       
Bukankah kami dah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan? Dan gunung ganang sebagai pancang-pasaknya?

Akar gunung ganag yang terletak jauh dibawah tanah manpu mencengkamke dalam bumi dengan kedalaman sebagaimana ketinggian di atas permukaan atas. Berasaskan ini maka perkataan yang sesuai bagi menyatakan keadaan gunung ganang hanyalah ‘pasak’ yang membawa meksud sesuai yang tersembunyi di bawah tanah. Bagaimana pengarang Al-Quran memiliki maklumat yang begitu terperinci  sedangkan teori ini ditemui pada penjuhung abad ke-19?

                                                              
                                                            Allah Maha Besar


                                                               Allah The Al-Mighty