Saturday, July 2, 2011

Mazhad yang Empat

Empat imam besar iaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal (Mazhad Hambali), Imam Muhamad bin Idris  atau Imam Syafie (Mazhad Syafie), Imam Abu Hanifah (Mazhad Hanafi) dan Imam Malik (Mazhad Maliki) harus diketahui riwayat hidupnya oleh umat Islam terutama Ahli Sunnah Waljamaah.

Empat Imam Besar itu menjadi terkemuka kerana mereka ulama bebas yang tidak terikat dengan sesiapa dan tidak pula terasa terhutang budi kepada sesiapa(pemerintah).

Perbezaan pendapat di kalangan mereka hanya berkisar dalam masalah furu' atau cabang hukum agama yang berhubung dengan urusan muamalat atau yang berkait dengan kepentingan masyarakat. Keempat mazhad tidak berselisih dalam urusan pokok agama kerana mereka tetap berpegang kepada al-Quran, hadis, dan sunnah rasul-Nya.

 Keempat imam besar ini sama-sama menentang amalan bidaah atau yang menyeleweng daripada ajaran Islam. Mereka juga tidak memaksa pengikutnya supaya bertaklid kepada mazhad masing-masing tanpa menyelidik nas yang diambil bagi merumuskan sesuatu fatwa atau masalah.

Imam Syafie contohnya menasihatkan pengikutnya supaya tidak teragak-agak menolak pendapat jika ada nasdaripada Al-Quran atau hadis yang sahih berlawanan dengan pendapatnya.

Timbulnya mazhad-mazhad itu apabila umat Islam tidak lagi berpengang kepada Al-Quran dan hadis pada masa itu. Maka tampil Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafie, Imam Hambali memimpin umat Islam. Keempat-empat mazhad besar itu semuanya berpegang pada akidah Ahli Sunnah Waljamaah.

Sabda Rasullullah s.a.w yang bermaksud "Demi Allah yang jiwa  Muhammaddi tangannya akan berfitrah umatku sebanyak 73 fitrah. Hanya satu masuk syurga dan yang lain masuk neraka. Sahabat bertanya siapakah itu ya Rasullullah? baginda menjawab Ahli Sunnah Waljamaah"

No comments:

Post a Comment